Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťazi výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver 2009 sú už známi

V rámci 12. ročníka Okresnej prehliadky trofejí poľovnej zveri
vyhlásili aj víťazov výtvarnej súťaže Chráňme lesnú zver 2009, do
ktorej sa zapojili žiaci MŠ a ZŠ obvodu Stropkov a tiež žiaci ZUŠ F.
Veselého.

O popularite spomínanej súťaže svedčí najmä množstvo prihlásených
prác. Odborná porota v zložení Michal Bujdoš, Miroslav Danko a Helena
Kohútová mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi približne 200 kresieb a
malieb tie najvydarenejšie. Napokon rozhodla o tomto umiestnení:
1. kategória: 1. miesto – Daniel Kaňuk (MŠ Nižná Olšava),
2. miesto – Kristián Makaj (MŠ Nižná Olšava), 3. miesto – Julián
Babjarčík (MŠ Nižná Olšava).
2. kategória: 1. miesto – Monika Štefanišinová (ZŠ Breznica),
2. miesto – Alžbeta Bujdošová (ZUŠ F. Veselého Stropkov),
3. miesto – Timea Makajová (ZUŠ F. Veselého Stropkov).
3. kategória: 1. miesto – Dominika Ternová (ZŠ Konštantínova
Stropkov), 2. miesto – Tomáš Bednárik (ZŠ Mlynská Stropkov),
3. miesto – Lucia Poľaková – (Osemročné Gymnázium Stropkov) a René
Fečko (ZŠ s MŠ Kolbovce).
Cena vedúceho OŠK – Terézia Široká (ZŠ Mlynská Stropkov),
Cena poroty – Matej Podolonovič (ZŠ s MŠ Bukovce),
Čestné uznanie OkO SPZ – Dominika Ternová (ZUŠ F. Veselého
Stropkov).

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter