Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Víťaz našej čitateľskej súťaže vydal ďalšiu knihu

<p>S tvorbou Mgr. Jána
Hríba sa mohli čitatelia Stropkovského Spektra stretnúť prostredníctvom
série článkov, ktoré sme uverejnili v rámci súťaže o najlepší
príspevok do novín. Stal sa jej prvým víťazom vôbec. Doposiaľ vydal
približne 35 kníh a prednedávnom uzrela svetlo sveta ďalšia pod názvom
Oživujúci Repejov. Informácie čerpal autor z obecnej kroniky.

<p>„Roky som ju písal, zbieral som informácie od
starousadlíkov, zároveň som zhromažďoval aj fotografický materiál
zachytávajúci históriu i súčasnosť obce. Kronika Repejova mi poslúžila
ako hlavný informačný zdroj pri písaní knihy,“
povedal.
Činorodý spisovateľ napísal Oživujúci Repejov vlastnoručne na papier.
Treba podotknúť, že také krásne a úhľadné písmo sa dnes už len tak
nevidí. Prezradil, že spotreboval celú sadu ceruziek. Rukopis prepísala do
elektronickej podoby jeho bývalá žiačka. Kniha sa rodila približne pol
roka. Zaujímalo nás, v akom náklade vyšla a či sa bude dať kúpiť
v kníhkupectvách. „Kniha vyšla v náklade 200 kusov. Všetko
som si financoval sám. V kníhkupectvách ju ľudia nenájdu, záujemcovia sa
hlásia priamo mne. A musím povedať, že záujem je veľmi veľký, možno aj
preto, že v tejto knihe sa nájdu mnohí rodáci z Repejova.“

Kniha krok po kroku zachytáva celú históriu obce, jej architektúru,
obyvateľov, zvyky, udalosti. Na otázku, čo bude nasledovať po jej vydaní,
Mgr. Hríb odpovedal: „Mám v pláne zozbierať dobový
fotografický materiál, ktorý by bol akýmsi prierezom architektúry
v Repejove.“
Autor nám jeden výtlačok najnovšej knihy
daroval osobne aj s pekným venovaním. Touto cestou mu ďakujeme a prajeme
veľa tvorivých síl.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter