Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočný príspevok nepodlieha exekúcii, exekútor naň nesmie siahnuť

Sociálna poisťovňa informuje poberateľov dôchodkov, ktorých dôchodky
sú krátené z dôvodu exekučných konaní, že vianočný príspevok, ktorý
bude vyplatený dôchodcom v decembri 2019 (nie všetkým, ale tým, ktorí
spĺňajú stanovené podmienky výšky dôchodku alebo súhrnu dôchodkov),
nepodlieha exekúcii a príjemca ho dostane v takej výške, na akú má
nárok. Exekútor mu naň nesmie siahnuť ani v prípade, že ho dôchodca
dostane na účet v banke.
Vianočný príspevok totiž nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu,
preto ho nie je možné exekučne krátiť. Je to štátna sociálna dávka a
jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov
žijúcich na Slovensku.
Môže sa stať, že dôchodca potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku
k dôchodku pre exekútora. Vtedy stačí, ak požiada Sociálnu poisťovňu
o takýto doklad a tá mu ho vystaví aj na počkanie v každej pobočke či
v Informačno-poradenskom centre v Bratislave na Ulici 29. augusta č.
8. O potvrdenie môže požiadať aj telefonicky, Sociálna poisťovňa mu ho
obratom zašle na adresu bydliska, ktorú má evidovanú vo svojom systéme.
Výšku vianočného príspevku si môže každý poberateľ dôchodku
vypočítať prostredníctvom Kalkulačky na webovej stránke Sociálnej
poisťovne.
Tento rok Sociálna poisťovňa vyplatí približne 1,3 milióna vianočných
príspevkov, koncom októbra 2019 bolo exekvovaných takmer 34 tisíc
dôchodcov.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter