Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočný muzikál v Brusnici zožal búrlivé ovácie

Atmosféru blížiacich sa sviatkov umocnil v Brusnici vianočný muzikál
pod názvom Nesieme vám novinu. Pódium kultúrneho domu sa zmenilo na
nádhernú zimnú krajinu, do ktorej bol zasadený vianočný príbeh postavený
na rozhovore medzi babkou a jej vnučkou.

Starká sa v spomienkach vracala do časov svojho detstva a na pódiu sa
postupne odvíjali čarovné príbehy plné vianočných zvykov a tradícií
našich predkov. V závere predstavenia zaznel takýto krásny vinš:
„Žehnaj Ježiško, žehnaj celý svet, v každom srdci nech
rozkvitne lásky boží kvet. Šťastie, zdravie, pokoj, lásku vinšujeme vám,
najprv pánom tohto domu, potom všetkým nám. Nech tie sviatky prekvitajú
v plnej radosti, v každom dome, v tomto meste, aj v každej
obci.“
Po ňom sa sálou kultúrneho domu rozľahla dojímavá
vianočná pieseň Tichá noc. Paleta hovoreného slova, tancov, piesní a
vinšovačiek si právom zaslúžila prívlastok muzikál. Toto predstavenie
bolo nádherné hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé v ňom účinkovali
nielen deti, ale aj dospelí Brusničania, po druhé, na vzniku tohto muzikálu
sa podieľala skoro celá rodina riaditeľky MŠ v Brusnici Tatiany Lattovej.
Fantastickú atmosféru premiéry muzikálu umocnili aj typické vianočné
špeciality, ktoré pre všetkých prítomných pripravili mamičky
účinkujúcich detí. Na stoloch rozvoniavala kyslá vianočná mačanka,
pečené pirohy, makovníky, nechýbalo pečené prasiatko. Všetci, ktorí boli
svedkami tohto nádherného vianočného predstavenia, sa o výkonoch
účinkujúcich, ale aj o organizátoroch podujatia, vyjadrovali v samých
superlatívoch. A ako vlastne vznikol nápad naštudovať vianočný muzikál?
S touto otázkou sme sa obrátili na riaditeľku MŠ v Brusnici Tatianu
Lattovú. „Keď som nastúpila do MŠ v Brusnici, prvé dva roky
som iba sledovala dianie v obci. Mala som pocit, že je tam minimálne
kultúrne vyžitie. Deti po škole nemali kde ísť, nemali nijakú záujmovú
činnosť. Chcela som ich nadchnúť pre niečo hodnotné, chcela som ich niečo
nové naučiť, umožniť im prejaviť sa a rozvíjať talent. Tiež som chcela
deťom ukázať aj iné možnosti využitia voľného času ako napríklad
počítače a pod.,“
ozrejmila. Tatiana Lattová má kultúru a
folklór v krvi. Rodičia ju, ale aj jej súrodencov, už od detstva viedli ku
kultúre a k vzťahu k ľudovým tradíciám. Práve toto duchovné bohatstvo
chcela odovzdať ďalej. Príprava muzikálu s množstvom účinkujúcich
trvala veľmi dlho. „Okrem námetu som musela zozbierať množstvo
kolied, vinšov a tradícií. Toto si vyžadovalo veľa času. Samotný nácvik
muzikálu trval približne tri mesiace,“
hovorí režisérka a
scenáristka vianočného muzikálu, ktorá si v ňom spolu so svojou sestrou
aj zahrala. Na realizácii celého projektu sa podieľala aj jej mamka Anna
Kyjovská, hudbu mal na starosti jej švagor Vladimír Pasnišin, otec
s mladšou sestrou robili osvetľovačov. Sami dokonca ušili aj kroje pre
všetky účinkujúce deti. Kroje pre dospelých im zapožičala umelecká
vedúca Stropkovčanu Anka Knežová.
Kultúrny život v Brusnici naberá v poslednej dobe na obrátkach. Na mieste
bola teda otázka, či sa z prvého vianočného muzikálu stane dlhoročná
tradícia. „Ak ma budú aj naďalej podporovať rodičia a obec
nám bude vychádzať v ústrety tak ako doposiaľ, určite budeme podobné
podujatia organizovať aj naďalej,“
dodala na záver T.
Lattová.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter