Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočný koncert ZUŠ F. Veselého „Tak prijímaš…“

Žiaci Základnej
umeleckej školy F. Veselého spoločne so svojimi pedagógmi pripravili
vianočný koncert, v ktorom zazneli vianočné piesne i koledy. Nechýbala
tradičná pieseň Tichá noc…, ktorá k Vianociam jednoducho patrí. Toto
podujatie sa konalo v našom stropkovskom sanktuáriu a pritiahlo veľké
množstvo divákov. Nechýbal podpredseda Prešovského samosprávneho kraja M.
Jakubov i dekan rímsko-katolíckeho farského úradu mesta Stropkov p.
Kešeľa. Prítomní boli tiež predstavitelia cirkvi i vedúci škôl a
školských zariadení.

„Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné
ľudské hodnoty. Sme nežnejší, milší a láskavejší. Tie pravé Vianoce
sú sviatkami narodenia Ježiša Krista. On prišiel pre našu záchranu, aby
sme mali večný život. Verím, že náš koncert prispeje k vianočnej
atmosfére nastávajúcich dní,“
povedala riaditeľka ZUŠ F.
Veselého v Stropkove M. Prusáková v úvode a všetkým prítomným
zaželala príjemný umelecký zážitok.
Deti sa prezentovali nádherným spevom, hrou na hudobných nástrojoch a
nechýbalo ani tanečné pásmo. Počuť sme mohli orchester pod vedením
Daniela Hica, spievali tiež deti z detského speváckeho zboru Maľovaný svet
pod vedením Michaely Sušinovej, ale tiež Timeu Korpoňovú pod vedením Ľ.
Jakubčovej. Krásnu štvorhlasnú pieseň „Buvaj že Ježiško“ zaspievali
Tatiana Karliková, Daniela Rudová spolu s Danielom Hicom st. i ml. Program
bol skutočne bohatý a deti v plnej kráse predviedli svoj talent, čo všetci
prítomní ocenili dlhým potleskom. Bol to nezabudnuteľný zážitok
s neopakovateľnou atmosférou, za ktorý ďakujeme všetkým žiakom
i pedagógom Základnej umeleckej školy F. Veselého v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter