Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočnú atmosféru umocnil benefičný koncert

<p>Sviatočnú atmosféru
v meste už tradične dotvára aj vianočný benefičný koncert Vianočný
čas. Kultúrny program ladený v duchu najkrajších sviatkov roka si mohli
školáci pozrieť už v piatok 14. decembra, v nedeľu 16. decembra sa
účinkujúci predstavili širokej verejnosti.

<p>V úvode zazneli skladby v podaní Komorného speváckeho zboru ZUŠ F.
Veselého, potom vystúpili mažoretky z ABC CVČ a škôlkari z MŠ na Matici
slovenskej. Veselé Vianoce poprial publiku aj súbor ROMANO JILO a žiaci zo
ZŠ na Hrnčiarskej. V nasledujúcich chvíľach sa na pódiu striedali
tanečníci zo SZUŠ, deti z Domu detí Božieho milosrdenstva, Šmolkovia zo
ZŠ na Mlynskej a klienti DSS Stropkov. V druhej časti programu vystúpili
žiaci zo ZŠ na Mlynskej, ZŠ na Konštantínovej, folklórny súbor
Stropkovčan, ale aj hostia z Poľska či detský spevácky zbor Maľovaný
svet. Po vystúpení tohoto hudobného telesa prišlo na rad odovzdanie
výťažku z benefičného koncertu, ktorý tentokrát putoval do Domova
sociálnych služieb – rehabilitačného strediska v Stropkove. Potom
prišiel na scénu Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri chráme a kláštore
redemptoristov. V závere programu sa divadelnou sálou rozozvučala vianočná
Tichá noc.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter