Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočná výzdoba a Mikuláš v dennom stacionári

<p>Stroj času je nezastaviteľný, je tu posledný mesiac v roku zvaný
December, kedy sa všetci pripravujeme na prekrásne Vianočné sviatky. Tak je
tomu aj v dennom stacionári Stropkov. Naši šikovní, veľmi snaživí a
usilovní klienti skrášľujú a vyzdobujú naše priestory, kde sa každodenne
stretávajú, aby sa všetci počas sviatkov cítil príjemne ako v domácom
prostredí. Vlastnoručne vyrábané výrobky napr. zo šišiek, orechov,
cestovín a pod. krášlia adventný veniec, vianočné vence, ikebany, či
rôzne ozdoby. Vôňa ihličia, svetielka na vianočnom stromčeku a betlehem na
spôsob chudobnej maštale, kde sa Ježiško narodil sú prejavom príchodu
sviatkov. Skutky dobra, pomoci, pokoja a poslušnosti počas celého roka boli
svedomito sledované. Prekvapil nás príchod Mikuláša, ktorý sa niesol
spevom, básničkou a spomienkami, ako aj zásluhy v obdarovaní. Smiech,
radosť a nadšenie pokračovalo v spoločnej modlitbe sv. ruženca k Božiemu
milosrdenstvu. Prajeme si, aby sme i naďalej každodenne trávili spoločné
chvíle v našich priestoroch a vytvárali rodinnú atmosféru. Chceme sa
týmto poďakovať našej vedúcej Marienke za jej svedomitú prácu, za jej
námahu, ktorú po celý rok pre nás vynakladala.<br>
<strong>kolektív ds</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-stacionar.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/51-stacionar.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter