Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočná hviezdička

III. súťažná prehliadka vianočných piesní a kolied

P O Z V Á N K A

„Christos raždajet sja“ – zdravia,
„slavyme Jeho“ – odpovedajú ľudia, ktorí sa
stretnú počas vianočných dní „Roždestva Christovoho“ (narodenia
Krista). V tomto vianočnom čase boli, ale i sú aktuálne – koledy,
vinše a „viflejemsky hry“ (betlehemské hry).
V snahe zachovať vianočné ľudové tradície, teda aj spevy, vinše vznikla
myšlienka založiť súťažnú prehliadku vianočných piesní a kolied pod
názvom – Vianočná hviezdička. Autorom tejto myšlienky, ktorá sa
realizuje formou kultúrneho programu v mesiaci január je Bc. Halina
Mivkaničová, ktorá je zároveň organizátorkou a moderátorkou programu.
Tohto roku je to v poradí III. ročník a doposiaľ sa ho zúčastnili
speváčky, speváci, spevácke zoskupenia, folklórne skupiny z domu i zo
zahraničia. Účinkujúcich sprevádza domáca cimbalová hudba. Tomu
predchádzajú skúšky a generálna skúška, kde už je stanovená tónina,
tempo a hudobný aranžmán. Koncepcia koncertu pôsobí pocitom rodinnej
pohody, radosti, vzájomnej úcty a dobrých ľudských vzťahov. Samotnej
súťaži predchádzajú regionálne kolá usporiadané v okresoch východného
Slovenska. Vekovo je súťaž neobmedzená. Najúspešnejší interpreti
vystúpia v galaprograme Vianočná hviezdička, v kinosále vo Svidníku, kde
sú hodnotení odbornou porotou a ocenení diplomom a vecnými darmi.
Záujemcom o tohtoročnú súťažnú prehliadku vianočných piesní a kolied,
ktorá sa uskutoční pre regionálne kolá v meste Svidník dňa 15.11.2018 a
v meste Bardejov dňa 25.11.2018 poskytujeme kontakt: 0918 671 704, e-mail:
vianocnahviezdicka@gmail.com
Celý program sa natáča a je vysielaný mestskou káblovou televíziou vo
Svidníku, v okrese Bardejov i v Starej Ľubovni. Realizácia tohto projektu
je jednou z možnosti poznávania a uchovávania tradícií, a tým aj
ľudového piesňového materiálu budúcimi generáciami.
PaedDr. Ľuboslav Kaliňák

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter