Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vianočná besiedka s tvorivou dielňou v Novom domove

V stredu 19. 12. 2018 sme pripravili pre našich klientov zaujímavé
predvianočné dopoludnie. Začalo vystúpením detí zo ZŠ Mlynská
v Stropkove, s ktorou pravidelne spolupracujeme, deti sa už našimi starkými
poznajú a vzájomne sa na seba tešia. Deti pod vedením svojich učiteľov sa
predstavili s pásmom piesní, kolied, tanečného a divadelného vystúpenia
s tematikou narodenia Ježiška. Spoločne sme si zaspievali Tichú noc a
odovzdali krásne darčeky. Chceme veľmi pekne poďakovať škole, že už
druhý rok na nás mysleli a darovali nám výťažok z ich vianočnej
benefičnej zbierky! Naše spoločné dopoludnie pokračovalo tvorivou dielňou,
kde deti spolu s klientmi zdobili vianočné perníky, ktoré napiekli naše
šikovné ženy. Išlo im to skvele, o čom svedčia aj nasledujúce fotky.
Dúfame, že si všetci tieto spoločné predvianočné chvíle užili a
želáme aj naším klientom, zamestnancom, deťom aj učiteľom šťastné a
veselé Vianoce a veľa zdravia v Novom roku!!
Nový Domov Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter