Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Viaceré investičné akcie boli realizované v rozpore s mestským rozpočtom

Najdôležitejším bodom minulotýždňového zastupiteľstva bola tretia
tohtoročná úprava mestského rozpočtu.

Zásadnejšie zmeny sa týkali cestnej dopravy vo výdavkových častiach
kapitálového a bežného rozpočtu. Výdavky na miestne komunikácie sa
v bežnom rozpočte zvýšili o 723 tisíc korún, pričom menila sa aj
štruktúra jednotlivých výdavkov. Niektoré plánované rekonštrukcie ulíc
z rozpočtu vypadli, iné boli naopak doplnené. Išlo napríklad
o plánovanú asfaltovú úpravu ulice Strečkovej v miestnej časti Sitníky
za 330 tisíc, ktorá bola nahradená asfaltovou úpravu Kukučínovej ulice za
necelý milión korún. Asfaltovanie Strečkovej bolo pritom do rozpočtu
zahrnuté len v septembri tohto roka, kedy poslanci schvaľovali jeho druhú
úpravu. Navyše, niektoré akcie, ktoré boli do rozpočtu minulý týždeň
dodatočne zahrnuté, sú v štádiu realizácie, resp. už boli dokončené.
Vo svojom stanovisku k tretej úprave na to poukázala aj hlavná kontrolórka
mesta „V súvislosti s touto treťou úpravou rozpočtu a
novými výdavkami, ktoré sa doň zahŕňajú musím poukázať na to, že ide
o dodatočné schvaľovanie výdavkov, pretože väčšina akcií, o ktoré sa
upravuje tento rozpočet sú vo fáze realizácie alebo sú už dokončené.
Tieto akcie boli zrealizované nad rámec schváleného rozpočtu, čo je
v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej
správy,“
zdôraznila J. Soóšová. S podobným názorom
vystúpil v rozprave k rozpočtu aj poslanec A. Senaj (KDH), ktorý je
zároveň predsedom Komisia pre územný rozvoj, investície a výstavbu.
Poukázal na to, že komisia, ktorej predsedá, začiatkom roka stanovila
priority v oblasti rekonštrukcií miestnych komunikácií, ale aj napriek tomu
sa stanovený harmonogram nerešpektuje a cesty sa podľa neho rekonštruujú
„živelne“. Viceprimátor mesta i prednosta MsÚ v reakcii na A. Senaja
uviedli, že v budúcnosti sa takýmto rozpočtovým opatreniam budú snažiť
vyhnúť a pracovať podľa schválených pravidiel.
Treba dodať, že podobným spôsobom, teda zaradením jednotlivých akcií do
rozpočtu až po ich dokončení, sa viaceré rekonštrukcie ulíc realizovali
aj v minulom roku. Aj vtedy vedenie mesta tvrdilo, že v budúcnosti sa
takýmto spôsobom robiť nebude.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter