Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Viac úradníkov alebo detské ihriská?

<p>Mestský úrad v Stropkove opustili v priebehu leta traja zamestnanci.
Okrem vedúceho odboru školstva a kultúry, ktorý z úradu odišiel po päť
a pol roku na vlastnú žiadosť, ide o dvoch referentov. V celom kontexte ich
mená nie sú podstatné. Upozorniť chceme na zarážajúcu skutočnosť, ako
sa občania mesta v čase šetrenia a krízy skladajú na platy niekoľkých
jednotlivcov.

<p>Spomínané dve pracovné miesta vytvoril primátor Peter Obrimčák
začiatkom roka 2011, krátko po tom, ako obaja prišli o miesto v štátnej
správe. Jeden z novoprijatých referentov mal na starosti koordináciu
predkladaných projektov, druhý verejné obstarávania. Od roku 2011 však
mesto nepripravilo žiaden nový projekt a do viacerých výziev sa ani
nezapojilo. Verejné obstarávania sa za uvedené obdobie dajú zrátať na
prstoch jednej ruky. Medzi nimi nechýbalo ani sporné priame zadanie zákazky
na už zrealizované práce v priemyselnom parku, ktoré zastavil až Úrad pre
verejné obstarávanie.
Teraz viedli ich kroky opačným smerom – obaja obsadili vedúce funkcie
v tunajších úradoch štátnej správy. A akútna potreba držať
v mestskom aparáte dvoch ľudí náhle vyprchala. Mesto ich totiž neplánuje
nahradiť novými pracovníkmi. „Pracovný pomer ukončili dohodou
a žiaden z nich nemal nárok na odstupné. Na ich miesta nebudú prijatí
noví zamestnanci,“
informoval prednosta Ivan Kleban.
Chvályhodné, že mesto znižuje počet úradníkov. Jedným dychom však treba
dodať, že občania Stropkova sa museli poskladať na pracovné miesta dvoch
zjavne nepotrebných referentov. Prečo nepotrebných? V súčasnosti sa totiž
pripravuje zmena organizačnej štruktúry MsÚ, ktorá, ako uviedol prednosta:
„Bude upravená len vo vzťahu k ukončeným pracovným
pomerom.“
Primátorovi chránenci teda majú novú prácu a je
zrejme len náhoda, že v rovnakom čase zanikla potreba koordinácie
europrojektov i verejných obstarávaní. Opozícia v zastupiteľstve pritom
viackrát kritizovala prekročenie výdavkov na mzdy úradníkov (v roku
2011 o 28 tis. eur viac ako sa pôvodne plánovalo), vedenie však
prijímanie nových ľudí obhajovalo.
Problém zbytočného navyšovania mzdových prostriedkov sa však netýka len
Mestského úradu. Toto mesto finančne krváca aj vďaka rôznym umelo
vytvoreným dohodám o vykonaní práce, cestovným náhradám a ďalším
výdavkom, ktoré rapídne zvyšujú náklady napríklad centra voľného času
či mestských podnikov.
Niet sa potom čo čudovať, že od komunálnych volieb v roku 2010 nebola
v Stropkove opravená ani jedna ulica či chodník, ani po vyše dvoch rokoch
nie je ukončená rekonštrukcia mestskej haly, o nových detských ihriskách
či oprave tých starých nehovoriac…
Jednoduchým prepočtom nákladov na dvoch uvedených mestských zamestnancov za
pol druha roka prídeme k sume blížiacej sa 40 tisícom eur (za čo sa dá
postaviť minimálne jedno moderné detské ihrisko). Dosť na to, aby občania
nemuseli pri každom schvaľovaní rozpočtu počúvať nezmyselné reči
o šetrení a chýbajúcich financiách v mestskej pokladni.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter