Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Viac ako 20 000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo potrebné odovzdať
v riadnom termíne do 3. apríla. Možnosť odložiť si podanie daňového
priznania až o šesť mesiacov (do 1.10.) využilo 20 178 daňovníkov. Na
podanie daňového priznania im zostávajú necelé tri týždne. Pozor si musia
dať na elektronickú komunikáciu.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2017 je
povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté
v roku 2017 presiahli sumu 1 901,67 eur. Podanie daňového priznania si
odložilo o tri, resp. o šesť mesiacov viac ako 200 000 daňovníkov.
Hraničný termín sa blíži tým z nich, ktorí si odložili podanie
daňového priznania až na september. Do 1.10.2018 musí daňové priznanie
k dani z príjmov za 2017 odovzdať 19 260 fyzických osôb a
918 právnických osôb. Ide o daňovníkov, ktorí mali zdaniteľné príjmy
aj zo zahraničia. Fyzické osoby podnikatelia, ktoré budú podávať
odložené daňové priznanie, by preto nemali odkladať registráciu na
portáli finančnej správy.
Finančná správa zjednodušila proces registrácie a autorizácie na portáli
finančnej správy. „Chceli sme procesy fyzickým osobám
podnikateľom uľahčiť. Najdôležitejšou zmenou je zjednotenie registrácie
a autorizácie do jedného kroku. Ide o uľahčenie procesov tým fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré konajú vo svojom mene. Nemusia absolvovať krok
autorizácie. Tú spravíme za nich,“
vysvetlil prezident
finančnej správy František Imrecze.
Proces registrácie fyzických osôb – podnikateľov, ktoré konajú vo
svojom mene, je tak jednoduchší. Stačí po vyplnení registračného
formulára zaškrtnúť políčko „Žiadam o sprístupnenie oprávnenia pre
osobné konanie“ priamo pod formulárom. Autorizáciu za subjekt vykoná
finančná správa.
Odkladať registráciu by nemali tie subjekty, ktoré idú podávať odložené
daňové priznanie. Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu
môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť
daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali
zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových
priznaní, a teda najneskôr do januára 2019 (pre podanie DP k dani
z motorových vozidiel za 2018), resp. do konca marca 2019 (podanie DP k dani
z príjmov za 2018).
Počet elektronicky komunikujúcich daňovníkov s finančnou správou sa
neustále zvyšuje. Aktuálne je zaregistrovaných takmer 553 315 daňovníkov.
Koncom roka 2017 ich bolo približne 370 000.
Všetky informácie k elektronickej komunikácii sú dostupné na portáli
finančnej správy.
Mgr. I. Skokanová, hovorkyňa Finančnej správy

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter