Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Veterinárni inšpektori si posvietili na kvalitu potravín

<p>V minulom roku kontrolovalo kvalitu potravín v okresoch Stropkov a
Svidník šesť veterinárnych inšpektorov, ďalší dvaja vykonávajú stály
veterinárny dozor na bitúnku v Stročíne. Pod drobnohľad si vzali bitúnok
na zabíjanie hovädzieho dobytka a ošípaných, prevádzkareň na výrobu
mäsových výrobkov, prevádzkareň na výrobu mliečnych výrobkov, sklady
živočíšnych komodít, zberné strediská na ulovenú zver, produkčné
hospodárstva surového kravského mlieka, produkčné hospodárstva surového
ovčieho mlieka (z toho 10 salašov), prevádzky vyrábajúce potraviny
rastlinného a zmiešaného pôvodu, veľkosklady potravín, ovocia a zeleniny,
malé predajne a stánky, stredné predajne, supermarkety, prepravcov a
sprostredkovateľov, prvovýrobcov medu, prebaľovne potravín, poľovné
združenia, rozrábku a výrobu mäsových prípravkov v supermarkete,
pestovateľov, prvovýrobcov, výrobcov predávajúcich priamo konečnému
spotrebiteľovi a producenta slepačích vajec. <strong><em>„V roku
2013 bolo vykonaných celkom 1 220 kontrol, pri ktorých veterinárni
inšpektori zistili 86 nedostatkov. V zmysle § 29 zákona č. 152/1995 Z. z.
bolo uložených 48 sankcií v sume 44 750 eur a v zmysle § 50 zákona č.
39/2007 boli uložené štyri sankcie v celkovej sume 47 700 eur. V zmysle §
29 zákona č. 152/1995 bolo uložených 12 sankcií v celkovej sume 48 065
eur,“</em></strong> informoval riaditeľ Regionálnej veterinárnej a
potravinovej správy MVDr. Michal Zozuľák. Najčastejšie zisťovanými
nedostatkami boli potraviny po dátume spotreby a minimálnej trvanlivosti,
nesprávne označené potraviny, poškodený tovar, nedodržanie teplotných
režimov, problémy s vysledovanosťou potravín, nesprávne nakladanie
s odpadom, neznámy pôvod potravín, ďalej nedostatky týkajúce sa školení
zamestnancov, osobnej hygieny, nedostatočnej hygieny skladovania, predaja,
hygieny technologického zariadenia a pracovných pomôcok, hygieny budov a
vyskytlo sa aj falšovanie údajov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter