Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veterinári udelili pokuty za 5784 eur

<p>V obchodnej sieti na území okresov Stropkov a Svidník bolo veterinárnymi
inšpektormi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník za prvý
polrok vykonaných 406 kontrol. Inšpektori zistili 36 nedostatkov.
V blokovom konaní udelili jedenásť pokút v celkovej sume 234 eur.
V správnom konaní riešili 18 porušení zákona a udelili pokuty za
5550 eur. „Najčastejšie sme zistili nedostatky v označení
potravín, takisto sme objavili tovar po dátume spotreby. Niektorí obchodníci
tiež uskladňovali mliečne a mäsové výrobky pri nevhodných teplotách.
Zistili sme aj predaj vajec z chovov z Poľska nespĺňajúcich ustanovenia
Smernice Rady č.1999/74/ES. Objavili sa aj potraviny neoznačené v slovenskom
jazyku, ako aj nedostatky v celkovej hygiene obchodnej jednotky, nevyhovujúca
hygiena predávajúcich, nedostatky v označení pečiva, nevedenie záznamov
o DDD,“
informoval riaditeľ RVPS Svidník Michal Zozuľák.
V okresoch Stropkov a Svidník je zaregistrovaných spolu 297 subjektov
podliehajúcich kontrole RVPS Svidník. Z toho je 188 malých predajní a
stánkov, 46 stredne veľkých predajní, 5 supermarketov, 5 veľkoskladov
potravín, tabakových výrobkov a ovocia a zeleniny, 18 prvovýrobcov,
15 prevádzok vyrábajúcich potraviny rastlinného pôvodu, 8 výrobcov
predávajúcich hlavne priamo konečnému spotrebiteľovi, 7 prepravcov
potravín a 5 predajní hroznového vína.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter