Veterinári udelili pokuty za 5784 eur

<p>V obchodnej sieti na území okresov Stropkov a Svidník bolo veterinárnymi
inšpektormi Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Svidník za prvý
polrok vykonaných 406 kontrol. Inšpektori zistili 36 nedostatkov.
V blokovom konaní udelili jedenásť pokút v celkovej sume 234 eur.
V správnom konaní riešili 18 porušení zákona a udelili pokuty za
5550 eur. „Najčastejšie sme zistili nedostatky v označení
potravín, takisto sme objavili tovar po dátume spotreby. Niektorí obchodníci
tiež uskladňovali mliečne a mäsové výrobky pri nevhodných teplotách.
Zistili sme aj predaj vajec z chovov z Poľska nespĺňajúcich ustanovenia
Smernice Rady č.1999/74/ES. Objavili sa aj potraviny neoznačené v slovenskom
jazyku, ako aj nedostatky v celkovej hygiene obchodnej jednotky, nevyhovujúca
hygiena predávajúcich, nedostatky v označení pečiva, nevedenie záznamov
o DDD,“
informoval riaditeľ RVPS Svidník Michal Zozuľák.
V okresoch Stropkov a Svidník je zaregistrovaných spolu 297 subjektov
podliehajúcich kontrole RVPS Svidník. Z toho je 188 malých predajní a
stánkov, 46 stredne veľkých predajní, 5 supermarketov, 5 veľkoskladov
potravín, tabakových výrobkov a ovocia a zeleniny, 18 prvovýrobcov,
15 prevádzok vyrábajúcich potraviny rastlinného pôvodu, 8 výrobcov
predávajúcich hlavne priamo konečnému spotrebiteľovi, 7 prepravcov
potravín a 5 predajní hroznového vína.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter