Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vernisážou v Stropkove otvorili dvanástu autorskú výstavu úspešného fotografa Milana Filička

Piatkový podvečer
patril otvoreniu výstavy Milana Filička pod názvom Retrospektíva.
V priestoroch spoločenskej sály kultúrneho strediska sa v hojnom počte
zišli zástupcovia mesta Stropkov, členovia Stropkovského fotoklubu,
členovia zo Združenia košických fotografov K 91, fotokolegovia z Bardejova
či Poľska a mnohí iní.

Výstava Retrospektíva je usporiadaná pri príležitosti autorovho
životného jubilea. Dáva nám možnosť nahliadnuť do jeho doterajšej
tvorby. Niektoré vystavené fotografie sú z jeho fotozačiatkov a spätných
15 rokov. Na fotografiách sú do obrazu zachytené predovšetkým autorove
myšlienky, ktoré majú vyvolávať u diváka emóciu, čo je podstatou a
zmyslom celého jeho snaženia. Milan Filičko fotí väčšinou krajinu a
architektúru. Pri fotkách krajiny, či ide o jednotlivé prvky alebo celkovú
scenériu, sa mu darí zaznamenať prvotný moment a atmosféru, ktorú príroda
vytvára. Čo sa týka architektúry, na svojich fotkách zachytáva známe, no
i menej známe stavby. Okrem voľby čiernobieleho a farebného podania, sa
divákovu pozornosť na najdôležitejšie línie a prvky snaží upriamiť aj
pomocou širokouhlého či utraširokouhlého objektívu, ako aj deformáciou
niektorých častí obrazu. Na výstave je zaujímavou a netradičnou
prezentácia veľkoplošných fotografií vytlačených na plátne, čo
prispieva približovaniu sa k výtvarnému umeniu. Podstatnou časťou
autorovej výstavy sú aj portréty, ktorým sa v poslednej dobe začal
venovať o čosi intenzívnejšie a podarilo sa mu ich prezentovať aj
v zahraničí, kde boli aj ocenené.
Milan Filičko je okrem práci hovorcu Krajskej prokuratúry v Košiciach
momentálne aj predsedom košického Fotoklubu K91. K foteniu sa dostal počas
štúdia na právnickej fakulte. Prv šlo len o momentky rodiny a priateľov,
vážnejšie sa o fotku začal zaujímať pred rokov 1989, odkedy sú jeho
fotografie aj verejne prezentované na výstavách a fotosúťažiach. Získal
19 ocenení na medzinárodných súťažiach, viacero významných ocenení
v súťažiach AMFO, z medzinárodnej súťaže EKOfotografia si v roku
2009 odniesol hlavnú cenu. V rámci medzinárodných súťaží, pod
patronátom FIAP, boli jeho fotografie akceptované a vystavované na
69 salónoch v 33 krajinách celého sveta. V roku 2014 mu bol udelený
titul AZSF (autor zväzu slovenských fotografov) a AFIAP (Artiste Federation
Internationale del Art Photographique) a o dva roky neskôr získal titul MZSF
(Majster zväzu slovenských fotografov).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter