Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska v stropkovskom kaštieli

Ďalším podujatím
v rámci projektu Intereg – spolupráca mesta Rzeszów a Stropkov v oblasti
kultúry pohraničia bola vernisáž výstavy „Vojenstvo v časoch
Rakúsko – Uhorska“. Výstavu organizovalo mestom Stropkov v spolupráci
s Krajským múzeom v Prešove Tripolitana a mestom Rzeszów. Jej sprievodným
podujatím bola prednáška „Zbrane a výzbroj v rokoch 1914 –
1915 počas bojov v Karpatoch“ v podaní Adriána Lattu.

Na výstave si môžu návštevníci prezrieť opaskové pracky pre
vyšších dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, vyznamenania udeľované
vojakom a dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády v období 1. svetovej vojny,
šrapnelové náboje používané rakúsko-uhorským delostrelectvom, či
výstroj rakúsko-uhorských ženijných jednotiek, šable dôstojníkov,
číslované gombíky, poľné fľaše, ruskú pušku, bodné zbrane, uniformy,
korešpondenciu a mnoho iných zaujímavých predmetov.
Počas prvých týždňov vojny Svidník ani Stropkov nemali príliš veľký
vojenský význam, pretože sa nachádzali mimo hlavných železničných
komunikácií vedúcich z vnútrozemia Rakúsko – Uhorska na front
v Haliči. To sa však zmenilo už koncom septembra 1914, keď sa
rakúsko-uhorské vojská po porážke v haličskej operácii po prvýkrát
stiahli do Karpát.
Expozíciu teda tvoria vojenské predmety z bojísk I. svetovej vojny,
väčšina práve z nášho regiónu. Veľké poďakovanie za spoluprácu pri
organizácii výstav patrí miestnym zberateľom historických predmetov, ktorí
nám poskytli exponáty na výstavy a takisto cenné rady pri ich
organizácii.
Výstava je prístupná pre milovníkov histórie a celú širokú verejnosť
až do konca júla.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter