Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vernisáž výstavy kroník, ktoré ukrývajú tajomstvá v stropkovskom kaštieli

Uplynulý piatok sa v reprezentačnej sále Kaštieľa Stropkov konala
vernisáž výstavy Tajomstvá uchované v kronikách, ktorú usporiadali
Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove v spolupráci so
Štátnym archívom v Prešove, Regionálnym vzdelávacím centrom v Prešove
a mestom Stropkov. Vidieť sme tak mohli kroniky miest, obcí, škôl a
školských zariadení, podnikov a mnohé iné.

„Pre nás historikov sú kroniky nielen cenným zdrojom
poznatkov informácií, kroniky sú výpoveďou o dobe, v ktorej vznikali a
myslím si, že každá moderná doba spoločnosti si uvedomuje povinnosť
zaznamenávať súčasnosť, pretože raz aj tá súčasnosť bude
minulosťou,“
uviedol vo svojom príhovore J. Kušnír,
riaditeľ Krajského múzea v Prešove, ktorého súčasťou je aj Kaštieľ
Stropkov.
„Kroniky, ktoré máte možnosť vidieť na tejto výstave, sú
pamiatkami, ktoré pre ďalšie generácie uchováva Štátny archív
v Prešove na všetkých svojich pracoviskách. Kroniky, ktoré máte možnosť
vidieť, sú nielen dielami historickými, ale aj umeleckými, pretože
kronikári, ktorými boli spravidla vzdelaní ľudia, učitelia, zaznamenávali
nielen udalosti, ktoré sa práve odohrávali, ktoré sa diali, ale svojim
umením, nadaním a talentom ich aj vyzdobili kresbami, maľbami a popretkávali
ich rôznymi fotografiami. Keď si budete prezerať niektoré z týchto kroník
budete mať možnosť nielen dozvedieť sa o našej minulosti a o udalostiach,
ktoré sa odohrávali, ale budete si môcť tým ľubozvučným jazykom čítať
o rôznych témach a udalostiach, ktoré tento región postihli a
postretli,“
pokračoval J. Kušnír.
Vyjadril tiež svoju nádej a vieru, že aj prostredníctvom tejto výstavy
kroník sa čoraz viac budeme zaujímať o svoju históriu, aby bola naša
história pre nás niečím, od čoho sa odrážame, pretože každé mesto,
ktoré si cti a váži svoju históriu, si zaslúži aj svoju pozitívnu
budúcnosť.
Prítomným sa tiež prihovorila riaditeľka Štátneho archívu v Prešove
Ľubica Kováčová.
„Kroniky sa písali do deväťdesiatych rokov bežne. Po
90. rokoch 20. storočia akoby sa písať prestali. Až v 21. storočí na
základe našich školení a prednášok, prečo sú kroniky dôležité, sa
pomaličky znovu začínajú písať. Mesto Stropkov neprestalo písať. Práve
tri nádherné kroniky mesta Stropkov sú súčasťou tejto výstavy. Sú
nádherne vymaľované. Dôležitou úlohou tejto výstavy je, aby sme vás
všetkých pozvali do našich štátnych archívov, pretože tu môžete vidieť
len kvapku v mori tých kroník…,“
povedala Ľ.
Kováčová.
Každý z nás nech nájde to svoje tajomstvo uchované v kronike, ktoré sa
nehovorí nahlas, pretože tajomstvo sa nehovorí, tajomstvo musí byť
ukryté…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter