Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vernisáž výstavy „Karpatské výtvarné plenéry“ a stretnutie rodákov v stropkovskom kaštieli

Sobotnajšie popoludnie
v stropkovskom kaštieli spojilo našich rodákov zo Stropkova a účastníkov
umeleckého projektu „Karpatské výtvarné plenéry“, ktorý bol
organizovaný v spolupráci s mestom Korczyna. Cez diela maliarov, ktorí
tvorili v uliciach nášho mesta, v hradnom areáli i blízkom okolí,
vznikli obrazy, prostredníctvom ktorých môžeme vidieť spoločné osobitosti
karpatského pohoria, históriu, či súčasnosť mesta i okolitej
prírody.

13 Slovákov a 7 Poliakov tak prispelo nádhernou zbierkou 40 obrazov,
ktoré sa stanú trvalou a hodnotnou spomienkou i ozdobou mesta Stropkov
i Korczyny.
Na vernisáž výstavy bolo pozvaných aj 12 stropkovských rodákov, ktorí
z rôznych dôvodov opustili mesto Stropkov, no ktorí sa vždy radi vracajú
do svojho rodiska. Patria im slová vďaky a uznania za šírenie dobrého mena
nielen svojmu menu, svojej rodine, profesii, ale hlavne mestu Stropkov.
Stropkov je malé veľké mesto. Malé mesto je počtom obyvateľov, či
rozlohou, no veľké a bohaté na potenciál, na svoju históriu, na svoje
úspechy naprieč celým spoločenským životom.
„Kde inde sme sa mohli stretnúť, ak nie na tomto historickom a
pamätnom mieste, akým je miesto stropkovského hradu, kde sa písala história
od prvej písomnej zmienky z roku 1404 a kde sa píše história dodnes, lebo
tu mávame niekedy naozaj ťažké, náročné zasadnutia Mestského
zastupiteľstva a tu sa prijímajú rozhodnutia o našom bytí i nebytí,
o našej budúcnosti. Úžasná symbolika,“
povedal v úvode
primátor mesta Stropkov O. Brendza a dodal, že každý jeden z nás potrebuje
vzory a vyhľadáva ich. My v Stropkove máme to šťastie, že pre tieto vzory
nemusíme chodiť ďaleko. Máme úspešných ľudí, ktorí sú pre nás
všetkých nezaplatiteľnou motiváciou a vzpruhou a nezabúdame na nich.
Pochádzajú z nás, no z rôznych dôvodov museli opustiť rodnú hrudu,
odísť a pôsobiť na inom mieste, ale vždy pri každej príležitosti sa do
svojho hniezda vracajú medzi svojich najbližších do nášho Stropkova.
„Stropkov má svoju históriu, ktorú nám nik nevezme, práve
preto naša iniciatíva počas štyroch rokov smeruje k tomu, aby sme
povzniesli históriu, tú históriu, ktorá bola príznačná pre naše mesto po
celé stáročia. Po celé stáročia je naša história poprepletaná
s mariánskou úctou. Tieto historické fakty chceme dostať do povedomia
nielen Stropkovčanov, ale aj všetkých v jeho širokom i ďalekom okolí. Na
tejto histórii chceme stavať, z tejto histórie sa chceme poučiť a túto
históriu chceme ponúknuť ostatným,“
uviedol O. Brendza.
„Rodisko je vždy len jedno a našim rodiskom je naše mesto
Stropkov. Mesto múdre vďaka ľudom, ktorí tu žili a ktorí tu žijú
dodnes,“
povedal v mene všetkých prítomných rodákov J. D.
Hric.
Primátor mesta v krátkosti zrekapituloval prácu a výsledky vedenia mesta
Stropkov, prítomných oboznámil s ďalšími plánmi a projektmi, do ktorých
sa mesto Stropkov zapojilo.
Prejavom vďaky stropkovským rodákom bolo odovzdanie spomienkového predmetu a
slávnostný zápis do pamätnej knihy, do ktorej sa spolu so stropkovskými
rodákmi zapísalo aj 20 umelcov. Maliarom bol odovzdaný spomienkový dar a
nasledovala už len dlho očakávaná vernisáž výstavy prác, ktoré
priniesli „Karpatské výtvarné plenéry“.
Kurátorom Karpatských výtvarných plenérov bol Slavo Čupil, ktorý je
rodákom z Vranova nad Topľou a ktorý je vyštudovaným umelcom. Maliarskej
tvorbe sa venuje už dlhých 55 rokov.
„Mám za sebou umeleckú školu, filozofickú fakultu orientovanú
na umenie. Moja prax je metodicko-poradenská, maliarska i učiteľská. Mám
odučených mnoho rokov a dodnes sa snažím pochopiť umenie. Je to magnet.
Umenie má svoje vyjadrovacie prostriedky, výtvarné umenie má svoj jazyk. Je
nemožné žiadať od každého človeka, s ktorým prídeme do kontaktu, aby
mal výtvarné vzdelanie. Riadi sa individuálnym vkusom, individuálnym
videním sveta. Projekt„Výtvarné karpatské plenéry“ má metodický
účel. Slúži na to, aby posúval hranicu videnia výtvarného umenia.
Snažíme sa učiť divákov a ukazujeme im reálie tak, ako ich oni samy
nevidia,“
povedal kurátor plenéru S. Čupil.
Ako ďalej uvádza spolupráca medzi ním a mestom Stropkov vznikla vďaka
vedúcemu odboru školstva a kultúry T. Kubičkovi, s ktorým sa stretol
v porote vo Veľkrope.
„Dlhší čas sa tiež kontaktujem so slobodnými umelcami
Stropkov, ktorí mali účasť aj na vranovských podujatiach a ktorým som
ostal verný aj ja. Oni majú ambíciu robiť a tiež schopnosť sa v tomto
smere vzdelávať, čo mi imponuje. Sú to nadšenci a sú vzdelávateľní vo
výtvarnom smere. Robia prekrásne,“
dodal.
S. Čupil bol poverený lektorskou funkciou počas trvania Karpatských
maliarskych plenérov. Účelom lektorovania počas tvorby nie je podľa S.
Čupilu byť voči maliarom kritický. Tento výtvarný plenér vníma skôr ako
slávnosť výtvarníkov, kde sa nekritizuje. Vysvetľuje sa slovne, ukáže sa
názorne, poradí sa. Všetko je založené na princípe poradenstva a ukázania
cesty. Snaží sa maliarov učiť teóriu farby, kompozícii, výberu témy,
farebnosti a mnoho iného.
„Toto je prvý ročník plenéru. Musím však povedať, že je tu
výborná atmosféra, čo je prvý predpoklad maliarskeho chrámu, kde to ladí.
Som poverený lektorskou funkciou. Všímam si, čo maliari robia, ako výtvarne
myslia. Poliaci sú tradične výborní maliari, sú medzi nimi aj
profesionálni maliari. Mám rad stropkovských maliarov, ľudí, ktorí sa
dokážu posadiť a urobiť niečo pre svoju dušu. Pridanou hodnotou je
samovzdelávanie. Spoločný menovateľ, stmeľovač týchto ľudí je
jednoznačne ich entuziazmus, ktorý je pre tvorbu veľmi dôležitý, čo ma
teší, veď ľudia žijú s obrazmi celé dejiny. Stropkovčania majú
napriahnuté na niekoľko rokov,“
zhodnotil S. Čupil a dodal,
že je pre neho fascinujúce, že sa niečo také v Stropkove robí a že sa
našli organizátori takéhoto podujatia, pretože umeniu sa nedarí všade, ide
o špecifickosti regiónu.
Identické podujatie sa v jeseni bude konať v meste Korczyna. Jedným
z cieľov partnerských samospráv je okrem prezentácie kultúrnych a
historických zvláštností Karpát aj tvorba a zachovanie značky
Carpathia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter