Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Verejná diskusia k zámeru vybudovania pyrolýzneho podniku v Stropkove

Názor na investície v Stropkove

Chcem poďakovať týždenníku Stropkovské Spektrum, že aktívne poskytol
priestor občianskej diskusii na tému projektov nových odvetví priemyselnej
výroby v Stropkove. So záujmom som si prečítal článok o tom, že do
Stropkova mieri investícia vo forme závodu na spracovanie ojazdených
pneumatík a ich zhodnotenie na druhotné suroviny.

V našom okrese nezamestnanosť dosahuje v tomto období bezmála 15 % čo
je takmer 1800 ľudí . A výhľad do budúcnosti bohužiaľ nie je
najlepší. Preto ma profesionálne aj osobne veľmi zaujala informácia
o reálnej možnosti vzniku viac ako 100 nových pracovných miest priamo
v Stropkove. Tým viac, že táto výroba nekonkuruje žiadnemu miestnemu
výrobcovi a perspektívy do budúcna sú naozaj dlhodobé. Množstvo
použitých pneumatík sa z roka na rok zvyšuje.
Napadla ma však aj iná myšlienka. Čo dopady tejto výroby na životné
prostredie ? Aký vzduch budeme dýchať, akú vodu budeme piť ? Aj keď som sa
nepochádzam priamo zo Stropkova, žijem v tomto meste už 20 rokov. Tu sa
narodili a vyrastajú moje deti, tu sme sa s rodinou pustili do prestavby
rodinného domu, jednoducho žijem tu, zapustil som tu korene a cítim s týmto
mestom naplno. Záleží mi preto osobne na tom v akom prostredí žije moja
rodina. Aj my tu budeme dýchať rovnaký vzduch ako všetci naši
spoluobčania. Preto tak ako každý zodpovedný občan a rodič trvám na tom,
aby dopady, nielen tejto ale každej výrobnej prevádzky bez výnimky spĺňali
všetky slovenské a európske normy a nariadenia na ochranu životného
prostredia. Kto chce u nás vyrábať musí nás presvedčiť, že má všetky
platné certifikáty, ktoré potvrdzujú, že dopady na životné prostredie
budú v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami nášho štátu a EU.
Ako občan Stropkova verím, že rovnaký názor majú aj všetci verejní
činitelia, ktorí budú v tomto prípade rozhodovať. Spolieham sa na to, že
rozhodnú len so znalosťou veci, nenechajú sa ovplyvniť nikým a svoje
rozhodnutie povedia až vtedy, keď oni sami budú presvedčení o tom, že to
čo schvália bude pre tento región prínosom.
Chcem ich však zároveň požiadať o to, aby sa nenechali ovplyvniť hlasmi,
ktoré z tých najrozličnejších dôvodov nevedia prehltnúť to, že
v tomto meste má vzniknúť niečo nové. Keď Koperník a Galilei verejne
vyhlásili, že zem je guľatá tak im ich odporcovia tvrdili, že ak by to tak
bolo ľudia na južnej pologuli by z nej spadli. Vo svojej nevedomosti nevedeli
nič o zemskej príťažlivosti. Ich nadutá nevedomá hlúposť nakoniec
viedla k tomu, že oboch vedcov obvinili ako zločincov a jedného z nich
nakoniec upálili. Chcem preto požiadať všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť osud výstavby nového závodu v Stropkove, aby sa
nesprávali ako stredovekí inkvizítori. Aby sme len preto, že ide o čosi
nové, nezahodili príležitosť, ktorá sa už na dlhé desaťročia nemusí
opakovať. Ponuky dať našim ľuďom prácu doma sa k nám nehrnuli doteraz a
už vôbec sa nehrnú teraz, v čase hospodárskej krízy. Realita života
žiaľ nie je len o celkom ideálnom svete. Bratislava má SLOVNAFT, Púchov
MATADOR-ku, Košice US STEEL, Humenné CHEMES atď. Rozmýšľajme a robme tak,
aby sme nakoniec s pocitom, že máme najčistejšie životné prostredie
neostali v tomto kraji sami. Keď sa všetci naši blízki budú musieť
vysťahovať za prácou preč.
Alebo ak vie dnes niekto zabezpečiť lepšie riešenie nech nám ho všetkým
povie.
Mgr. Ivan Kleban, riaditeľ úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v Stropkove

Spustenie spaľovne zabráni rozvoju Stropkova

Obyvatelia stropkovského regiónu sa podľa štatistík v rámci Slovenska
dožívajú vysokého veku a je u nich aj minimálny výskyt nádorových
ochorení, súvisiacich so znečistením ekosystému, práve pre absenciu
priemyselných znečisťovateľov životného prostredia. Stropkov by sa nemal
pripraviť o potenciál jeho územia pre rekreáciu a ekologické
poľnohospodárstvo, najmä v súvislosti s prichádzajúcimi klimatickými
zmenami.
Staršia generácia chodila do školy v čase, keď boli masovo využívané a
vyrábané trvalo znečisťujúce látky ako napr. DDT alebo PCB a nemajú
dostatočné ekologické povedomie. My mladí sme však v škole mali dôkladne
vysvetlené následky chýb priemyslu minulosti a poznáme následky toxických
látok na naše zdravie a zdravie našich detí. Vieme, že aj z dôvodu
zákazu jedovadých látok prudko vzrástla stredná dĺžka života Slovákov.
Preto my, mladí, vzdelaní ľudia najviac podporujeme separáciu odpadov,
prekážajú nám nelegálne skládky odpadov, chemické postreky a priemyselné
jedy. Najnovšie výskumy výrazne varujú pred ďalšou, rovnako nebezpečnou
skupinou trvalo znečisťujúcich toxických látok – dioxínov, od roku
2001 záväzne uznávaných za rakovinotvorné látky.
V plánoch spaľovne, ktorá by mala vzniknúť v Stropkove, sa uvedené
dioxíny neposudzovali a ani neplánovali filtrovať. Meranie emisií je
zároveň naplánované vykonávať diskontinuálne (nepravidelne) a objektivite
takéhoto merania my mladí neveríme… V zámere pyrolýzy pneumatík sú ako
ekologické výhody uvedené nižšie emisie ako pri klasickom spaľovaní.
Šesť veľkých slovenských firiem recykluje pneumatiky bez spaľovania a do
dnešného dňa nemajú problém odoberať všetky použité pneumatiky, čo na
svojich internetových stránkach ponúkajú „všetkým firmám, mestám a
obciam, ako aj širokej verejnosti „. Spaľovanie je preto zbytočné a
tobôž v kotline Stropkova, kde severný smer vetra predstavuje 19,1 % (so SV
a SZ až 44,9 %) a južný 21,9 % (s JV a JZ až 41,9%) oproti východnému
6,6% a západnému 6,9%. Zároveň sa pre aktuálne pokrytie trhu s použitými
pneumatikami budú musieť páliť pneumatiky z okolitých krajín.
Z obmedzených fondov EÚ sa teda na „neobývaných“ východných
hraniciach EÚ postaví spaľovňa, ktorá zbaví západné štáty
nepotrebných pneumatík a západné štáty neohrozia zdravie svojich občanov.
V tomto prípade určite nejde o zamestnanosť, veď náklad na jedno
pracovné miesto v stropkovskej spaľovni predstavuje neuveriteľných 300 000
EUR, pričom stropkovskí podnikatelia často neúspešne žiadajú z fondov EU
na jedno trvalé pracovné miesto len stotiny uvedenej čiastky. Slovensko a
Stropkov sa jednoznačne dostáva do pozície rozvojových krajín, ktoré svoje
územie zbytočne predávajú na trvalé zamorenie!
Popri práci a blízkosti rodiny je čistota prostredia najdôležitejším
kritériom mladého človeka pre výber trvalého bydliska. Ak Stropkov príde
o výhodu výborného stavu okolitej krajiny, musí mladým ľuďom ponúknuť
protiváhu dobrého zamestnania, ktoré nenájdu ľahšie napr. v blízkom
Svidníku. Dokáže to Stropkov so spaľovňou pneumatík? Nie. Do Stropkova
mladý, vzdelaný (teda ekologicky uvedomelý) človek nepríde a tí, čo sú
zatiaľ tu, pôjdu skôr, či neskôr preč. Ak spaľovňou odradíme mladých a
vzdelaných ľudí, aby v Stropkove žili, je rozvoj tohto mesta nemožný.
JUDr. Karol Glinský

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter