Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Verejná diskusia k zámeru vybudovania pyrolýzneho podniku v Stropkove – 2

Jeden voličský hlas

Deviaty rok žijeme v 21. storočí. V dobe, keď už aj my pociťujeme
následky „citlivého“ prístupu predchádzajúcich generácií
k životnému prostrediu. Príroda nám aj s úrokmi vracia všetko, čo sme
do nej tak „citlivo“ globálne investovali.

Smerovanie všetkých zdravo rozmýšľajúcich ľudí v súčasnosti
smeruje jednoznačne k maximálnej ochrane životného prostredia, a tým aj
k ochrane čo najzdravšieho spôsobu života človeka, ktorý sa od prírody
žiadnym spôsobom nedá oddeliť a je od nej bytostne závislý. Neviem si
vôbec predstaviť, žeby zmýšľanie ľudí v našom meste išlo proti tomuto
celosvetovému smerovaniu. Alebo v Stropkove platia iné prírodné
zákonitosti ako inde? Alebo, že by dioxíny neboli v Stropkove karcinogénne?
A čo mikročastice uhlíka, výpary organických produktov? Absolútne
nevhodné sa mi zdá porovnávať tému pyrolýznej fabriky ku Koperníkovi a
Galileovi. Zatiaľ, čo títo dvaja páni posúvali ľudské poznanie dopredu,
ako naše mesto posunie dopredu pyrolýza? V jednom predsa len, stali by sme sa
pokusnou vzorkou vplyvu dioxínov, mikročastíc uhlíka, výparov organických
produktov na ľudský organizmus. Ale ja netúžim byť vzorkou. Kto sa čo už
len raz pozrel smrti do očí, uvedomuje si, aká úzka hranica je medzi
životom a umieraním. Keď je pyrolýza taká unikátna a prináša toľko
výhod, ako to, že sa o ňu nebijú všetky mestá na Slovensku, ale práve
naopak, postupne ju zovšadiaľ vyháňajú ako prašivého psa, ešte ani ich
materský Bardejov o nich nemá záujem. Hlupák sa učí na vlastných
chybách, múdry na chybách iných. Je zvyšok Slovenska plný hlupákov, lebo
tam nechcú pyrolýzu? Alebo je zvyšok Slovenska taký múdry, lebo tam nechcú
pyrolýzu? Keby bol tento projekt v Stropkove schválený, skutočne by sme sa
stali pre Slovensko a myslím aj pre celú Európsku úniu príkladom – ale
odstrašujúcim. Tisícom ľuďom by padol kameň zo srdca, že pyrolýza
neskončila u nich, ale v našom meste.
Dá sa vôbec dať rovnítko medzi 111 (firmou KFŠ Delta s.r.o. deklarovaných)
pracovných miest a možným znehodnotením životných podmienok vyše 10 000
obyvateľom Stropkova a širokého okolia? Či sme skutočne až natoľko
chudobným krajom, že nám z toho prestáva pracovať mozog a sme tu schopní
zobrať už absolútne všetko? A za akúkoľvek cenu? Veď keď sa to dozvedia
vo zvyšku Európskej únie, koľko dostaneme ponúk na uskladnenie odpadu a
jeho spracovanie? Lebo pochopia jedno – že u nás sa to dá.
Pán primátor, páni poslanci, či sa Vám to páči, alebo nie, Vy ste teraz
v pozícii inkvizície, ktorá zasiahne do našich osudov. Som občanom mesta
Stropkov, preto ma veľmi zaujíma, ako pristúpite k tomuto projektu a som
majiteľom jedného voličského hlasu, a ten v komunálnych voľbách rozhodne
nedám človeku, ktorý zdvihne ruku za vybudovanie fabriky na pyrolýzne
spracovanie starých pneumatík v meste Stropkov.
Pavol Bujdoš, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter