Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľký malý čin – záchrana ľudského života len deväťročným chlapcom

Sú medzi nami ľudia, ktorí svoje výnimočné skutky a činy nepotrebuj zverejňovať na sociálnych sieťach, nechvália sa nimi, nepovažujú to za potrebné, lebo to berú ako samozrejmosť. Myslím si, že o takýchto ľuďoch, o ich činoch a skutkoch je hovoriť potrebné. Je potrebné o nich písať, aby boli príkladom pre iných.

ADAM MEDVEĎ – malý chlapec s obrovským srdcom mal nedávno svoj výnimočný deň. Zaslúžene je stredobodom pozornosti. Letné prázdniny trávil u svojich starých rodičov vo Vyšnej Olšave. V jeden obyčajný deň sa hral vonku so svojimi kamarátmi Patrikom a Timotejom na ihrisku. Naháňali sa a pobehovali, smiali sa.

Pomaly sa zvečerievalo, bolo šero. Chlapci sa chystali domov, keď znenazdajky Adam začul Patrika volať o pomoc. Otočil sa, pozrel lepšie a uvidel, ako sa Patrik topí vo vybagrovanej jame plnej vody. Možno len chcel vyskúšať, aká je voda hlboká…

Adam zachoval duchaprítomnosť. Okamžite zavolal na pomoc Timoteja a spoločnými silami vytiahli topiaceho sa Patrika z vody a odviedli ho domov.

Myslím si, že v tom momente nerozmýšľal, že v tej jame s vodou mohol skončiť aj on aj Timotej. Na rozmýšľanie jednoducho nebol čas. Nebol čas ani na úvahy, čo keď…

Adam konal hneď, zaraz a okamžite. Odvážne a smelo!

Poviete si – nič nezvyčajné, veď len pomohol kamarátovi. Nie, nie je to len obyčajná pomoc kamarátovi. Je to záchrana ľudského života – veľký čin malého človeka. Preto sme spolu so starostom obce Vyšná Olšava Jurajom Kasardom a zainteresovanými rozhodli Adamovu statočnosť a odvahu oceniť, aby o nej vedeli všetci a aby bol tento veľký čin malého hrdinu pre nás všetkých vzorom.

Starosta V. Olšavy J. Kasarda podaroval Adamovi notebook a odovzdal mu ďakovný list. Riaditeľ základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku, ktorú Adam navštevuje, udelil Adamovi pochvalu za hrdinský a statočný čin – záchranu ľudského života a malý darček, ktorý mu bude pripomínať jeho veľký a slávnostný deň.

Adam som na Teba hrdá, že si žiakom mojej triedy a našej školy!

Oxana Chavková, tr. uč. IV. A triedy na ZŠ Karpatská vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter