Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľkonočnú atmosféru spestrila súťaž v maľovaní vajíčok

Bohato zdobené
pestrofarebné vajíčka, zaujímavé a hlavne inšpirujúce veľkonočné
dekorácie aj tohto roku oživili kultúrny dom v Nižnej Olšave. V nedeľu
7.apríla 2019 Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové stredisko
vo Svidníku, obec Nižná Olšava, Okresná organizácia Únie žien Slovenska
v Stropkove a Základná organizácia Únie žien Slovenska v Nižnej Olšave
pripravili 22. ročník regionálnej súťaže „Najkrajšie maľované
vajíčka zdobené tradičnou a netradičnou technikou“.

Obdivovatelia tohto drobného a nanajvýš jemného umenia, ktoré rok čo
rok okúzli svojou krásou a nápaditosťou občas odmietajú uveriť vlastným
očiam, či je vôbec možné na krehkej škrupinke vytvárať priam
neuveriteľné vzory. Hoci zdobené vajíčka patria k tradičným ľudovým
remeslám, vyžadujúcim si precíznosť, trpezlivosť a lásku, na tejto
súťaži azda najlepšie vidieť, čo všetko dokážu šikovné ruky
„krasličiarok a krasličiarov“ vytvoriť, aby potešili oči, pohladili
dušu a najmä inšpirovali ostatných, ktorí dodnes vo svojich domovoch počas
sviatkov jari – Veľkej noci zachovávajú tradície svojich predkov.
A práve vajíčko k Veľkej noci neodmysliteľne patrí a je jedným z jej
najdôležitejších symbolov. Najpodstatnejšie ale je, že práve
remeselníčky a remeselníci, ktorí sa venujú zdobeniu veľkonočných
vajíčok, zachovávajú naše ľudové tradície a zvyky, ktoré nám
spríjemňujú život aj v 21. storočí. Do súťaže sa prihlásilo
20 súťažiacich z okresu Stropkov, Svidník, z ktorých každý verejne
prezentoval zvolenú techniku zdobenia vajíčok. Okrem súťaže nechýbala
ochutnávka veľkonočných jedál a výstava remeselných prác.
Porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr. Monika Gornalova – učiteľka
výtvarnej výchovy konštatovala, že účasť i súťažné práce boli
štandardné, ale pribudli nové techniky, čoho dôkazom bola pestrosť
vystavených súťažných prác, ale aj pôvabné veľkonočné dekorácie.
Výsledky súťaže:
V tradičnej technike: 1. miesto: Jitka
Ščerbová,
Ladomirova, 2. miesto: Mária
Kravcová,
Svidník, 3. miesto: Darina
Olijárová,
N. Písaná.
V netradičnej technike: 1. miesto: Katarína
Rojková,
N. Olšava, 2. miesto: Jana
Mihaličová,
Svidník, 3. miesto: Paulína
Lechmanová,
Duplín.
Cenu za najkrajšie naaranžovaný košík získala Anna Slivková, Vislava.
Cenu starostu získala Katarína Rojková, N.
Olšava.
Predsedníčka OO ÚŽS v Stropkove Mgr. T. Lipinská odovzdala cenu za
zachovanie ľudových tradícií Anne Cabanovej zo
Stropkova.
Predsedníčka ZO ÚŽS v Nižnej Olšave odovzdala cenu Anne
Hurnej
z N. Olšavy za tradičné techniky zdobenia vajíčok.
M. Rodáková

RETRO SPOMIENKA…

DZIVČETA, PAMETACE?

Aňi tak ňebulo, aňi tak nešmi bic,
žebi varoščanki ňimaľi dze cvičic.
Školske ťelocvičňe i Športova hala,
prituľa ženički – našo spartakiadňički.

Oj – viber ňemaľučki…,
a nam poručiľi – ice do ľadňički,
(povim po cichučki – to športova hala)
ceplota i v ľece tam pri nuľe stala.

Na nas dva ťeplaki, šerco pre cvičeňe,
na nohi fusekľe dame – šicko vitrimeme.

Raz – dva – tri, raz – dva – tri …
Sluchaj už muziku a dobre pozoruj našu cvičiteľku.
Haňka zna perfektne naučic každi cvik,
naj skladba vipatra ľem na radojsc šickich.

Dvořak i Smetana – veľke skladateľe,
jich hudobne skladby – Vltavu i Tance
či doma na hrisku, či pražskim Strahove
radzi zacvičime…
už teraz še na to bars mocno cešime.
A kedz sme še už skladbi naučili,
Šumne mlade ženi v paradnich ancugoch ľudzom zacvičiľi.
Tanec, cvik, muzika – krasu vitvoriľi,
a tak nam dzečne ľudze ščiro zatľapkaľi.

Že sce tam ňebuľi? To škoda veľika.
Nova skladba budze ozdaj od Dvořaka,
cešce še už teraz – gu nam še pridajce,
Ľudzom robic radojsc, to v sebe pestujce!

Haňki pomahali daľše cvičiteľki.
Chto jich to naučil? Od koho to maju?
Preči od Irenki – verchnej cvičiteľki!
Jej teraz už ľem čejsc dajme,
do neba pozdravme a za to, že neľem nas
gu športu privedla, od šerca dzekujme.

Šicko robic ľem na chvalu Boha mame.
Jemu za šicke dari, chtore nam dal, podzekujme.
Za zdrave, rozum i šikovnojsc,
i za to, že možeme ľudzom robic radojsc.
(kresna babi od šubrika)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter