Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľkonočné sviatky – Pascha v Stropkove

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského
cirkevného roka, počas ktorého si veriaci pripomínajú umučenie, smrť a
vzkriesenie Ježiša Krista. Ide o akúsi symboliku prechodu z hriechu do
života v Božej milosti, ktorú zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním. Aj stropkovskí rímskokatolícki i gréckokatolícki
veriaci si pripomenuli a oslávili zmŕtvychvstalého Ježiša Krista…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter