Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľká stropkovská rodina

Utorok 29. mája
2018 mesto Stropkov prvýkrát v novodobej histórii nášho mesta slávnostne
uvítalo nových občanov, ktorí sa narodili v prvých troch mesiacoch roka
2018. Primátor mesta Ondrej Brendza sa túto tradíciu spred roka
1989 rozhodol obnoviť, keďže sa v posledných desaťročiach vytratila zo
spoločenského života.

„Dieťa je Boží dar, nádej pre rodičov i pre naše mesto.
Verím, že tak ako rodičia vytvárajú pre svoje deti harmóniu domova, aj
vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva urobíme všetko preto, aby
noví členovia veľkej rodiny Stropkovčanov cítili teplo domova nášho
mesta. Vitajte, malí Stropkovčania!,“
prihovoril sa v úvode
rodičom, deťom i všetkým hosťom primátor O. Brendza.
Ako ďalej primátor hovorí, detí sú živé poklady, pre rodičov
najvzácnejšie, pretože detský skvost je v živote človeka tým najmilším
a najpríťažlivejším. Je to radosť, dôvod tešiť sa na každý nový
deň, na každé slovíčko, krôčik, úsmev. Dieťa znamená aj starosti,
obavy a predovšetkým veľkú zodpovednosť. „Ak rodina drží
pokope a nablízku sú súrodenci a starí rodičia, vždy ochotní pomôcť,
poradiť, poláskať, niet sa čoho obávať,“
dodáva.
Pre primátora je privítanie detí na svete slávnostnou chvíľou.
Slávnostným okamihom preto, lebo deti sú našou budúcnosťou. Stanú sa
realizátormi našich myšlienok a cieľov. Sú pokračovateľmi nami započatej
práce. Výchovná práca je zodpovedná a náročná úloha, hlavná
zodpovednosť v nej zostáva na rodičoch. „Vynasnažte sa preto,
milí rodičia, aby vo vašej rodine malo dieťatko dobrú pohodu, aby bolo
obklopené láskou a starostlivosťou. Láska sa opláca láskou. Láska je
živá iba z lásky. Nech teda nikdy nechýba pod vašou strechou ani vo
vašich srdciach. Vaše deti vám raz všetko vrátia,“
povedal
a rodičom ako aj ich rodinám zaželal veľa zdravia, deťom život krásny,
plný radosti a šťastia a plný Božieho požehnania po všetky dni
života.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter