Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Veľká sála kaštieľa dostala nový šat

Interiér spoločenskej sály kaštieľa prešiel vizuálnou obnovou. Na
základe architektonického návrhu boli steny reliéfne upravené a
vymaľované vo farbách mesta.

Okrem toho boli zakúpené nové stoly a pohodlné kožené kreslá.
„Na základe rozhodnutia mestskej rady bude centrálna
spoločenská sála využívaná multifunkčne. Okrem organizovania
príležitostných výstav počítame aj s organizovaním rôznych zasadnutí,
konferencií, školení či komorných kultúrnych podujatí. Pre tento účel
bolo na úpravu interiéru vyčlenených z mestského rozpočtu 600 tis.
korún. Spoločenská sála nebude však slúžiť iba potrebám mesta, ale jej
komfortný a moderný potenciál môžu využívať aj ostatné organizácie
štátnej či súkromnej sféry,“
vysvetlil prednosta MsÚ Metod
Burák. Tieto priestory budú takisto využívané na obrady, ktoré sa doteraz
konali v obradnej miestnosti starej budovy MsÚ. Starú obradnú miestnosť
plánuje mesto prebudovať na kancelárie, podobne ako priestory v novej budove
MsÚ, kde v minulosti sídlila predajňa VIDI.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter