Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Veková hranica pre vstup do Policajného zboru sa zvýšila na 21 rokov

<p>Od 1. januára 2016 je účinná novela zákona č. 73/1998 Z. z.
o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (PZ), Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a železničnej polície. Národná rada SR schválila 24. novembra
2015. Novela zvyšuje vekovú hranicu pre vstup do týchto zložiek, upravuje
obsadzovanie najvyšších policajných funkcií, prípravu príslušníkov
Policajného zboru a niektoré platové a naturálne náležitosti.<br>
<strong>Veková hranica pre vstup do Policajného zboru a ostatných zložiek
patriacich do tohto zákona sa zvyšuje na 21 rokov zo súčasných
18 rokov.</strong> Zmena je potrebná z dôvodu nedostatočnej úrovne
osobnostných predpokladov u 18-ročných uchádzačov o prijatie do
služobného pomeru. Cieľom je dosiahnuť vyššiu vyspelosť uchádzačov.
Podmienka veku na prijatie do štátnej služby v prijímacom konaní začatom
pred 1. januárom 2016 sa posudzuje podľa predpisov účinných do
31. decembra 2015.<br>
<strong>-pz-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter