Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vedeli ste, že…?

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník si pripomenula 75. výročie svojho založenia

Nemocnica vo Svidníku, ktorá patrí do siete nemocníc Svet zdravia, si 02.02.2022 pripomína 75. výročie založenia nemocnice vo svojom regióne.

História nemocnice Svidník začína ukončením druhej svetovej vojny. Do vojnou zničeného regiónu prichádza prvý lekár MUDr. Miron Pribula, ktorý ako mladý lekár sa púšťa do riešenia ťažkej a zložitej povojnovej zdravotnej situácie. Veľkú pozornosť vo svojich začiatkoch venuje boju proti infekčným chorobám, svrabu, zavšivaveniu, zníženiu perinatálnej a dojčeneckej úmrtnosti. Pracovné podmienky boli veľmi skromné. Veľmi zlý zdravotný stav obyvateľstva a najmä veľa úrazov po výbuchoch mín si vyžadovalo zriadenie nemocničného lôžkového zariadenia.

Počas frontových dní generál Ludvík Svoboda zabezpečoval pre civilné obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, vyhladovaným deťom. V povojnových rokoch prikázal na našom území opravovať rozbité mosty a cesty, odminovávať úrodné polia, obnovovať život pod Duklou.

Na podnet Ludvíka Svobodu začali na prelome rokov 1945 – 1946 československí vojaci s výstavbou barakovej nemocnice, ktorá bola do užívania odovzdaná 2. februára 1947, čim boli položené prvé základy zdravotníctva v okrese.

Prvá baraková nemocnica bola chirurgický monoprimariát s 50 lôžkami a 12 zamestnancami. Bola tu prvá operačná sála, laboratórium, kuchyňa, práčovňa a röntgen. Na počesť svojho zakladateľa dodnes nesie jeho meno: NEMOCNICA ARM. GENERÁLA L. SVOBODU SVIDNÍK.

„Vyjadrujem svoju obrovskú vďaku, vzdávam hold nielen našim významným osobnostiam a tým, ktorí tu nechali kus svojho života, ale aj všetkým, ktorí aktuálne pracujú na rozvoji nemocnice Svidník. Želám tejto nemocnici a jej zamestnancom veľa úspechov, veľa zapálených lekárov a sestier hladných po vedomostiach, zručnostiach a ochote poskytovať ich v tejto nemocnici, veľa spokojných pacientov, ktorí budú s dôverou otvárať dvere nemocnice Svidník. ĎAKUJEM obyvateľom regiónu Svidník, Stropkov a Giraltovce za Vašu doterajšiu podporu a dôveru,“ poprial riaditeľ nemocnice Svidník Slavko Rodák.

Zdroj: https://www.procare.sk/

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter