Vďaka verejnej zbierke TESCO STORES 2007 sa podarilo Domu detí Božieho milosrdenstva skvalitniť sociálne a rehabilitačné služby

Počas predvianočných dní v čase od 29. novembra 2007 do 22. decembra
2007 sa konala v priestoroch TESCO STORES a.s, v Stropkove verejná zbierka,
vďaka ktorej sa vyzbierala prekrásna suma 50 649,- Sk.

Vďaka nezištnej pomoci členkám Únie žien a dobrovoľníkom, ktorí sa
zúčastnili tejto zbierky, sme mohli zakúpiť do nášho zariadenia
rehabilitačné pomôcky a školské potreby. Zakúpením týchto pomôcok sa
nám podarilo zabezpečiť lepšie podmienky a zefektívniť liečebnú
rehabilitáciu a taktiež skvalitniť výchovno-vzdelávaciu činnosť v našom
zariadení. Do rehabilitačnej miestnosti sme zakúpili masážny stôl, kde
môže byť našim klientom poskytovaná pravidelná masáž. Ďalej sme
zakúpili individuálnu saunu, TDP lampu, masážny prístroj, ktorých
aplikácia pomáha pri rôznych zdravotných problémoch našich klientov.
Kúpou žineniek sme mohli zabezpečiť relaxačné cvičenia. Zakúpením
paravánu môže byť zabezpečené súkromie naším klientom pri každej
jednej procedúre. Školské potreby, ktoré sme mohli zakúpiť vďaka tejto
finančnej čiastke, naši klienti využívajú pri rôznych aktivitách, ako je
maľovanie, kreslenie, práca s papierom či iným materiálom a pod. Touto
cestou, by sme sa chceli ešte raz poďakovať koordinátorke tohto projektu a
zároveň predsedníčke Únie žien v Stropkove Mgr. T. Lipinskej, že nám
umožnila zabezpečiť poskytovanie kvalitnejších sociálnych a
rehabilitačných služieb. Taktiež ďakujeme dobrovoľníčkam a členkám
Únie žien, ktoré sa podieľali na realizácii tejto zbierky TESCO STORES.
Zamestnanci DDBM, n.o., Stropkov

obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter