Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Včelári oslavovali svoj sviatok, konal sa 12. ročník Stropkovských dní medu

Ak uhynie posledná včela, ľuďom ostávajú štyri roky života…
(Einstein)

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov v spolupráci s metom Stropkov
usporiadali v dňoch 30. novembra a 1. decembra už 12. ročník
Stropkovských dní medu, ktoré patria už k tým tradičným podujatiam,
ktoré si získali priazeň mnohých. Podujatie, ktoré má
kultúrno-spoločenský i vzdelávací charakter s množstvom sprievodných
akcií, sa niesol v príjemnej atmosfére a návštevníkov naladil do
pohodovej vianočnej atmosféry.

„Cieľom tohto podujatia je propagácia značky „slovenský
med“ a včelích produktov s dôrazom na ich blahodarný vplyv na zdravie
človeka. V rámci týchto Dní medu organizujeme aj rôzne sprievodné
podujatia – výtvarná súťaž Včely a včelári očami detí, či súťaž
o najkrajší medovník pre deti i širokú verejnosť,“

povedal v úvode vedúci OŠK T. Kubička, ktorý privítal vzácnych hostí,
zástupcov vedenia mesta Stropkov i štátnej správy, ako aj včelárov a
všetky prítomné deti i pedagógov.
„V Stropkove je opäť sviatok. Už po 12. krát mesto
spoluorganizuje túto úžasnú akciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
nášho kultúrno-spoločenského kalendára. Práve na tomto povolaní
včelárov, existencie včelstva ako takého, na výrobe medu, môžeme vidieť
úžasné čaro prírody, jej nevysvetliteľné tajomstvo existencie a bytia na
zemi. Zvlášť v tejto dobe veľmi aktuálne,“
prihovoril sa
primátor mesta Stropkov a vyjadril radosť z toho, že na tomto podujatí
nechýbali v hojnom počte detí, radosť z toho, že aj prostredníctvom medu
dokážu pedagógovia osloviť deti už aj v útlom veku a že venujú
pozornosť prírode, včelám. Zároveň sa poďakoval včelárom, na čele
s predsedom ZO SZV G. Foťkom, že vyvíjajú túto nezaplatiteľnú aktivitu a
snahu. „Včely a včelárstvo ako také v našich končinách má
obrovskú tradíciu. Môžeme to čítať v histórii a poznať aj
v príbehoch našich otcov a starých otcov. Sme radi, že prostredníctvom
včelárov môžeme šíriť dobré meno nielen včelárom a medu, ale aj mestu
Stropkov,“
uviedol O. Brendza a deťom poďakoval za zapojenie
sa do výtvarnej súťaže i do súťaže o ten naj medovník, zároveň
dodal, že už teraz sa teší na ten ďalší 13. ročník Dní medu
v Stropkove. O slovo sa následne prihlásil predseda G. Foťko, ktorý
privítal vzácneho hosťa predsedu revíznej komisie v prešovskom kraji Bc.
Jána Hajduka, ktorý sa zúčastnil tejto akcie po prvý krát a ktorý
priniesol krásne drevené dekoratívne úle. „História
včelárstva nevznikla len teraz. Naša organizácia vznikla v roku 1936,
priekopníkom organizácie bol učiteľ František Staško, ďalej z Chotče
pán Onduško. V minulosti aj cez vojnu sa tu stále združovalo 12 až
18 včelárov, takže máme svoju históriu, ku ktorej sme sa konečne
dopátrali,“
priblížil vznik včelárstva v našich
končinách G. Foťko, ktorý tiež zhodnotil včelársky rok, ktorý bol podľa
jeho slov, úžasný, jedným z najlepších za posledných 15 rokov.
„Počasie nám prialo a boli aj dobré výnosy medu aj dobrý
zdravotný stav včelstiev. Ďakujem žiakom, pedagógom, ale aj mestu Stropkov,
že môžeme každoročne organizovať toto podujatie na tejto
pôde,“
dodal G. Foťko.
Vyhlásené boli výsledky tejto súťaže, do ktorej sa zapojilo 250 detí
materských škôl a žiakov základných škôl mesta a okresu Stropkov.
213 detí sa zapojilo do výtvarnej súťaže a odovzdaných bolo
37 priestorových prác, ktoré hodnotila porota v zložení Mgr. Domicián
Križanovský, Bc. Anežka Madzinová a Bc. Klára Gombárová. Do súťaže
o najkrajší medovník sa v roku 2018 zapojilo viac ako 28 detí, najviac
však zo základnej školy na Mlynskej ulici. O najkrajšom medovníku
rozhodovala porota v zložení Klára Gombárová, Anežka Madzinová a Helena
Kohutová.
Prvé miesto vo výtvarnej súťaži v prvej kategórii získala
Zara Ester Čakurdová z MŠ A. Hlinku, v druhej
kategórii prvé miesto získala Liana Sušinová zo ZŠ
Hrnčiarskej
a prvenstvo v tretej kategórii patrilo
Eme Baníkovej zo SZUŠ v Stropkove. Prvé miesto za
priestorové práce bolo udelené dievčatám z V. B a VIII.
A triedy na ZŠ Konštantínovej.
Cenu vedúceho OŠK získala
Simona Lukáčová z CZŠ sv. Petra a Pavla a cena
poroty bola udelená Lei Hančákovej zo ZŠ Chotča.
Udelená bola tiež cena predsedu ZO SZV, ktorú získala Lenka
Bedroňová zo ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

V súťaži o najkrajší medovník v prvej kategórii patrilo prvé miesto
Barborke Glusovej zo ZŠ Mlynskej, mimoriadnu cenu
poroty získala Nela Ivančová taktiež zo ZŠ
Mlynskej,
prvenstvo v druhej kategórii získali dievčatá
VII. A triedy zo ZŠ Konštantínovej a v tretej
kategórii prvé miesto patrilo Sofii Klebanovej z Gymnázia
Stropkov.
Vo štvrtej kategórii prvé miesto obsadila a
najkrajší medovník pripravila Marianna Melníková
z Breznice,
cenu poroty v tejto 4. kategórii udelili
Marianne Kertisovej z Miňoviec.
Ocenení boli tiež klienti z Domu detí Božieho milosrdenstva, ako aj klienti
z Nového domova zo Stropkova za kolekciu vianočných medovníkov zdobených
tradičnou technikou.
Základná škola v Miňovciach bola ocenená za farebné stvárnenie
vianočných medovníkov.
Po vyhodnotení súťaží nasledoval dokumentárny film z ríše včiel a
včelárstva. Súčasťou programu bola tiež predajno-prezentačná akcia, kde
mohli všetci návštevníci ochutnávať med, prípadne si zakúpiť výrobky,
ktoré boli prezentované – tradičný med, medovina, medovníky a mnoho
iných zaujímavých výrobkov, ktoré už zaváňajú Vianocami. Pripravené
boli i odborné prednášky a zaujímavé témy zamerané na včelie produkty,
chov včiel i ovocinárstvo a mnohé iné.
Súčasťou programu bolo tiež vyhlásenie súťaže najlepší med v okrese
Stropkov, kde prvenstvo získala Mária Micenková, za ním nasledoval Jozef
Džavoronok a na treťom mieste sa umiestnil med Jána Blanára.
Sme radi, že o včielky a včelárov nemá mesto Stropkov núdzu a už teraz
sa všetci tešíme na 13. ročník tohto podujatia – sviatku včiel a
včelárov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter