Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vážení Stropkovčania, drahí veriaci,

mesto Stropkov pri príležitosti 350. výročia založenia Bratstva
svätého škapuliara v Stropkove vydalo publikáciu pod názvom
Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove,
350 rokov (1669-2019).

Autorom publikácie je mestský historik Mgr. Ľuboslav Šmajda
v spolupráci s Martou Szattlerovou – redakčná spolupráca, ThDr.
Gabrielom Brendzom, PhD. – recenzent a Dávidom Durillom – grafická
úprava a sadzba. Publikácia má 72 strán, je bohatá na obrazový materiál,
sprievodným textom knihy sú modlitby a nachádzajú sa v nej aj príhovory
primátora mesta Stropkov JUDr. Ondreja Brendzu, košického
arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera a stropkovského farára-dekana
Mgr. Miroslava Kyšeľu. Súčasťou knihy je aj záložka, na ktorej je
ústredný obraz Panny Márie Karmelskej z bočného oltára
rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej a na druhej
strane záložky sú modlitby.
Publikácia bude prezentovaná na vernisáži výstavy Svet očami
viery
v stropkovskom kaštieli 12. júla 2019 o 19:00 hod. Môžete
si ju zakúpiť v Turisticko-informačnom centre Mestského úradu
v Stropkove, spolu s magnetkou Panny Márie Karmelskej a inými propagačnými
materiálmi.
Mgr. Ľ. Šmajda, MsÚ Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter