Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vansovej Lomnička

Popoludnie, 7. marca
patrilo krásnemu slovu v podobe prednesu poézie a prózy žien, ktoré nesie
názov Vansovej Lomnička. Práve v tomto roku si pripomíname 162. výročie
narodenia tejto slovenskej spisovateľky, predstaviteľky prvej generácie
realizmu na Slovensku a zakladateľky ženského časopisu Dennica. Terézia
Vansová bola tiež funkcionárkou Živeny a veľkou podporovateľkou
ochotníckeho divadla a etnografka.

52. ročník tejto súťaže hodnotila porota v zložení M. Cimbala, M.
Karašinská a E. Flešárová. Do krajského kola, ktoré sa konalo 23. marca
vo Vranove n. T., postúpili víťazky okresného kola Terézia
Lukáčová, Michaela Sušinová a Daša Berežná.
Celkovo sa
tohto krajského kola zúčastnilo až 26 súťažiacich a 6 z nich
postúpilo do celoslovenského kola.
Naše mesto Stropkov bude reprezentovať práve Michaela Sušinová, ktorá
pôsobí ako pedagóg na ZUŠ F. Veselého v Stropkove, kde vyučuje spev a
vedie spevácky zbor Maľovaný svet.
Porote sa predstavila s dvomi spojenými básňami Nenávisť a Terorista ten
pozerá od poľskej autorky, laureátky Nobelovej ceny za literatúru Wislawy
Szymborskej. „Teším sa, samozrejme, som plná očakávaní, ako
to dopadne,“
povedala M. Sušinová.
Dodala ešte, že za profesionálnu a kvalitnú prípravu na okresné
i krajské kolo vďačí M. Cimbalovi, ktorý je od februára 2019 riaditeľom
ZUŠ F. Veselého v Stropkove a ktorý predtým pôsobil ako učiteľ herectva,
slovenského jazyka a literatúry a umeleckého prednesu na Konzervatóriu J.
Adamoviča v Košiciach. Je to skúsený pedagóg a zakladateľ Divadla
mladých NO-TAK v Stropkove.
Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 26. až 27. apríla v Banskej
Bystrici.
„M. Sušinovej srdečne blahoželáme a veríme, že bude
úspešne reprezentovať mesto a okres aj v celoslovenskom kole Vansovej
Lomničky,“
uviedla T. Lipinská, ktorá je predsedníčkou
Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter