Vandali opäť v akcii

Dňa 27. februára 2018 polhodinu po polnoci bola hliadka OO PZ Stropkov
vyslaná na Ul. Matice Slovenskej v Stropkove, kde pri bytovom dome došlo
k zhoreniu troch plastových zberných nádob na komunálny odpad.
Vzhľadom na odborne neustálenú výšku škody, polícia túto udalosť
dokumentuje ako priestupok proti majetku.
Policajtmi bola zistená podozrivá osoba, ktorá mala jednu z plastových
nádob separovaného odpadu podpáliť, pričom pri následnom požiari boli
poškodené aj ďalšie dve vedľa stojace plastové nádoby.
Ako uviedla hovorkyňa KR PZ Prešov kpt. Ing. Jana Migaľová, doposiaľ
zistené skutočnosti sú predmetom šetrenia. Policajti vyhodnocujú
zabezpečené dôkazy a v súčasnosti vzhľadom na prebiehajúce konanie nie
je možné podať bližšie informácie k prípadu.