Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Valkov sa môže pochváliť raritou

<p>Na vzácnu kuriozitu, ktorá sa nachádza v grécko-katolíckom kostolíku
Pokrova Presvjatoj Bohorodici postavenom v roku 1817 na Valkove, upriamil
našu pozornosť pán Anton Hričan. Návštevníci tu majú možnosť vidieť
maketu obce z obdobia pred jej zbúraním z dôvodu výstavby vodného diela
Veľká Domaša v roku 1964. <strong><em>„Autorom tejto makety je pán Ján
Popovec, rodák z Valkova, ktorý sa v Strojárňach Piesok vyučil za
obrábača kovov. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v Olomouci sa
tam aj oženil a až do odchodu do dôchodku pracoval v Strojobale Olomouc.
V tomto meste žije s rodinou aj v súčasnosti,“</em></strong> ozrejmil a
pokračoval: <strong><em>„Zaujímavosťou makety je verné zobrazenie
jednotlivých rodinných domov a ostatných objektov v obci, z ktorých sa do
súčasnosti zachovali kostolík so zvonicou a jeden rodinný dom, dnes známy
ako pohostinstvo Rumpeľ. Autor k makete priložil aj zoznam mien majiteľov
rodinných domov a ich vtedajšie prezývky.“</em></strong> Kostolík na
Valkove je pre verejnosť sprístupnený vždy počas leta v sobotu
o osemnástej hodine, kedy sa tam koná bohoslužba. Antona Hričana na
spomínanú raritu upozornili manželia Demčovci, ktorí v súčasnosti žijú
v Prešove. <strong><em>„Bolo by zaujímavé vytvoriť podobnú maketu
širšieho centra nášho mestečka – Stropkova. Nájde sa niekto, kto by mal
toľko lásky k svojmu rodisku ako pán Ján Popovec
z Valkova?“</em></strong> pýta sa známy stropkovský amatérsky
fotograf.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Ján Popovec, autor makety – prvý sprava“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/36-maketa-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

<h3>Valkov</h3>

<p>Obec na východnom Slovensku, v Ondavskej vrchovine, 19 km na juh od
Stropkova. Prvá písomná správa o obci je z roku 1363. Vtedy patrila
k hradnému panstvu Čičava. Dedinu Valkov založil šoltýs Valko na základe
valašského práva, pričom Valkov bol malou dedinkou so všetkými
náležitosťami s prevahou rusínskeho obyvateľstva. Od konca 16. storočia
patrila pod stropkovské panstvo. V roku 1663 tu vyčíňal mor. Pravoslávny
kostol Panny Márie bol postavený roku 1817, obnovený roku 1927 a opravený
po druhej svetovej vojne.<br>
Obec zanikla v dôsledku výstavby vodného diela Veľká Domaša dokončeného
roku 1967. Pred asanovaním v druhej polovici 20. storočia mala obec
49 obývaných domov. Obyvatelia boli gréckokatolíckeho vyznania. Vďaka
iniciatíve obetavých rodákov sa podarilo obnoviť pôvodne zdevastovaný
kostolík nad obcou – gréckokatolícka cerkev Pokrova Presvjatoj Bohorodici
z roku 1817 – tak, že slúži svojmu účelu a každoročne sa rodiny
pôvodných obyvateľov pri príležitosti sviatku tohto kostola tu
stretávajú.<br>
Do vysídlenia žili v obci tieto rodiny (podľa domov): 1. Mikča (Muchaňa),
2. Popovec Ján (Diľak), 3. Popovec Vasiľ, 4. Kertys, 5. Kaňuk Michal (do
Vojaka), 6. škola, 7. Blanar, 8. Butala, 9. Popovec Peter, 10. Putorak,
11. Čarny, 12. Humenik (Badanko), 13. Slivka Ján, 14. Kresak,
15. Demčová (Michal, Ján, Gregaňa,) 16. Mičo Michal, 17. Mičo Ján,
18. Kresak, 19. Kaňuk (Hyrka), 20. Kleban Mikuláš, 21. Mikolajko,
22. Mikula Mikuláš, 23. Čabala, 24. Girovský Vasiľ, 25. Blanárová,
26. Škrepták, 27. Mikula (Timoško), 28. Girovský Peter (Mikovčin),
29. Hospodár (Gofa), 30. Slivka, 31. Kľučar (Borcin), 32. Temčisko,
33. Humenik (Volančák), 34. Mikča (Kocamba), 35. Kľučar (Grof),
36. Roháč, 37. Mikula, 38. Rohaľ, 39. Popovňák (Kantor),
40. Popovňák (Hruščák), 41. fara, 42. Havrila, 43. Durkoš, 44. Izák,
45. voľný dom (Pasterňa), 46. cerkev, 47. zvonica. Obyvatelia Valkova boli
presídlení prevažne do Solivaru pri Prešove a ostatné rodiny sa usídlili
napríklad vo Vranove-Čemernom, Stropkove, Humennom, Banskej Bystrici,
Albínove, Breznici, Ľuboticiach. V cerkvi je vystavená maketa pôvodnej obce
Valkov tak, ako si ju zapamätal a zostavil rodák z Valkova Ján Popovec (syn
Petra Popovca) s pomocou sestry Heleny. Nad obcou bola vybudovaná rekreačná
oblasť nazvaná podľa zaniknutej obce. Z Valkova pochádza aj rodina Petra
Popovca.</p>

<h3>Spomienka na Valkov</h3>

<p>Valkove, Valkove, ty muj rodny valal,<br>
/: dze ši še mi podzel, dze ši še mi podzel, že ce tu nevidzim :/<br>
Zaľala ce voda, tá krasna Ondava,<br>
/: kec ju zastavila, kec ju zastavila Domašská prehrada :/<br>
Stojí tu, stojí tu, Milovčina chyža,<br>
/: a vedľa nej stojí, pod Ščobikom stojí cerkev opuscena :/<br>
Voda ťa zaľala, pod samy Studečnik,<br>
/: a cerkev zostala, a cerkev zostala jak stary trosečnik :/<br>
V Milovčinom dome parobci špivaju,<br>
/: a tej našej cerkvi, a v tej našej cerkvi berani bekajú :/<br>
Počekajce ľudze, banovac budzece,<br>
/: kec si na ten Valkov, kec si na ten Valkov v duchu spomenece :/<br>
Spomnul som aj ja na Jarok z Valkova,<br>
/: dze sme še bavili, tarkoše chytali, v Ondave plavali :/<br>
Tá voda zaľala celú moju mladosc,<br>
/: jaj Bože-prebože, jaj Bože-prebože, zobral si mi mladosc :/<br>
Prepač mi božičku, tú moju odvahu,<br>
/: ale ja nemožem, ale ja nemožem za svoju povahu :/<br>
Javore, javore, dze s tebe konare,<br>
/: olamali zo mňa, olamali zo mňa valkovske beťare :/<br>
Javore, javore, dze s tebe listočky,<br>
/: otrhali zo mňa, otrhali zo mňa valkovske dzivočky :/<br>
A ešte Javore, dze tvojo semena,<br>
/: rozfúkal ich viter, odnesla ich voda do caleho šveta :/<br>
<strong>Ján Popovec z Valkova, 1970</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter