Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Valkov plánujú aj v tomto roku zatraktívniť

obrazekNové projekty rátajú
s cyklochodníkom, opravou ciest a novým bazénom

V polovici apríla ožili brehy Domaše pracovným ruchom. Správca
rekreačnej oblasti Valkov, obec Bžany, začal intenzívne práce na
predsezónnej údržbe okolia vodnej nádrže a už túto sobotu je na programe
tradičné odomykanie hladiny Domaše.

„9. mája bude slávnostne odomknutá hladina, čo v podstate
znamená oficiálny začiatok letnej sezóny. V prevádzke budú plážové
toalety, rozmiestnené nádoby na odpad a všetko potrebné pre bezproblémovú
prevádzku celého areálu,“
uviedol starosta Bžian Miroslav
Fečko. V minulom roku pomohol hlavnú pláž na Valkove zatraktívniť projekt
Pivovarov Topvar, a.s., a značky Šariš – Skrášľujeme Východ,
skrášľujeme Domašu. Po jeho realizácii môžu návštevníci Valkova
využívať plážové ležadlá a slnečníky, pribudlo nové mólo a vďaka
projektu sa takisto podarilo zrekultivovať vstup do vody. V tejto sezóne sa
s podobnou spoluprácou neuvažuje, ale obec pripravuje ďalší projekt,
ktorý by mal pomôcť infraštruktúre rekreačnej oblasti.
„V spolupráci s poľskou obcou Gródek nad Dunajcem, ktorá
leží na brehu Rožnovského jazera, pripravujeme zrkadlový projekt na
rekonštrukciu ciest. U nás by sa v prípade úspechu projektu mala opraviť
cesta z Bžian až na Trepec a takisto vybudovať bazén pri Pohostinstve
u Rumpľa. Keďže ide o zrkadlový projekt, rovnaké investičné akcie by sa
mali robiť aj v Gródku. Zmluvu o cezhraničnej spolupráci budeme
podpisovať v polovici júna. Zhruba v tom čase vyjde aj výzva na
predkladanie projektov. Rátame s investíciami asi 1,6 mil.
eur,“
priblížil M. Fečko pričom dodal, že obec plánuje
zatraktívniť aj lokalitu Tíšava, ktorá za Valkovom trochu zaostáva.
Starostu teší, že dlhodobý problém s nedostatkom vody v nádrži sa
správcom jednotlivých stredísk na jej brehoch vyhýba a Domaša je aktuálne
naplnená zhruba na 95%. „Samozrejme, že s príchodom leta
hladina trochu klesne, ale dúfame, že nie pod kritickú hranicu, kedy by bola
ohrozená letná rekreácia. Ale už ani v minulej sezóne sme s vodou nemali
výraznejšie problémy, takže verím, že inak tomu nebude ani
teraz.“
Pretrvávajúcim problémom Valkova je vývoz odpadu.
V minulej sezóne obec zaviedla v celej oblasti separovaný zber, ktorý sa
však u chatárov neujal a v tejto sezóne tak budú v celej lokalite
rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú vyvážané podľa
potreby. „Ďalším problémom, ktorý by sme chceli vyriešiť na
pondelkovom stretnutí s riaditeľom svidníckeho závodu Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti je sprevádzkovanie mobilnej čističky. Boli sme
dohodnutí, že kým na Valkove nevybudujeme vlastnú, vodárne nám ju dodajú,
ale v tomto smere sa to trochu skomplikovalo. Dúfam, že na rokovaní nájdeme
spoločné riešenie, aby boli odpadové vody počas sezóny odvádzané buď do
čističky alebo do veľkokapacitnej žumpy pri bývalom hoteli
SZM,“
priblížil M. Fečko.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter