Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Valentínska kvapka krvi 2012

<p>Celoslovenská kampaň Valentínska kvapka krvi 2012, ktorú vyhlásil SČK
ešte 8. februára 2012, sa 9. marca 2012 skončila posledným odberom krvi
v Dome kultúry Stropkove. Ako sme verejnosť už informovali, Územný spolok
SČK Svidník si po dohode s Hematologicko – transfúznym oddelením
nemocnice Svidník naplánoval odbery krvi 5× a cestou Národnej transfúznej
stanice Prešov 2×, raz v meste Giraltovce a raz v meste Stropkov. Na
úspešný priebeh jednotlivých odberov krvi dozerali mimo profesionálnych
pracovníkov Nemocnice arm. gen. L. Svobodu – HTO Svidník a Nemocnice
Giraltovce aj naša pracovníčka ÚzS SČK Svidník Anna Sabolová a
v Giraltovciach predsedníčka Miestneho spolku SČK Mgr. Daniela Macáková a
v Stropkove Ing. Marian Vašš, zároveň aj členovia Územnej rady ÚzS SČK
Svidník. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým bezpríspevkovým darcom
krvi, ktorí prišli darovať a darovali to najcennejšie, svoju vlastnú krv,
čím zdatne pomohli tým, ktorí to najviac potrebovali a potrebujú. Ďakujeme
Vám ešte raz za Vašu humánnosť a šľachetný čin.
ÚzS SČK Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter