Väčšina stredísk Služby je v strate

<h3>Podnik prerobil vyše 67 tisíc eur

Neľahké obdobie má za sebou mestský podnik Služba. Vlani hospodárili so
stratou 67296,18 eur, pričom v červených číslach sa ocitlo 13 zo
17 stredísk. Podnik je príspevkovou organizáciou a prostredníctvom neho
mesto zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného a vojenského cintorína, športových
zariadení, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene, verejného
osvetlenia, správu trhoviska a verejného WC. Priemerný počet zamestnancov
v roku 2012 bol 50, s priemernou mzdou 568,85 eur. V rámci transferu
poukázalo mesto Službe spolu 595 954 eur.

<p>Zisk vykázali v uplynulom roku strediská Správa a údržba miestnych
komunikácií a čistenie mesta (120,79 eur), spravovanie a nájom budov
(43 914,33 eur), Dom smútku (3 236,19 eur) a vývoz odpadu v obciach
(7 701,86 eur). Najvyššie straty boli vykázané pri separovanom zbere
(53 634,32 eur) a skládke odpadu (38 385,86 eur).
Riaditeľ podniku Gabriel Zajtko poslancov informoval, že od mája minulého
roka nedokázali na stredisku Separovaný zber predať žiadny vyseparovaný
odpad. „Ceny sú katastrofálne. Prvé štyri kamióny odišli až
teraz začiatkom apríla. Na ilustráciu uvediem vývoj cien jednotlivých
zložiek. Biele plasty sme v minulosti predávali za 670 eur/t, dnes je cena
405 eur. Modré 565 eur/t, dnes 265 eur, zelené 485 eur/t, dnes 249 eur.
Tetrapaky nevieme predať vôbec. Máme tiež 60 ton skla. Ak to chceme
vyexpedovať, jedna tona nás bude stáť bez nákladov na zber 130 eur.
Nevieme, čo s tým máme robiť. V súčasnosti jednoducho nie je dopyt po
vyseparovanom odpade, náklady na jeho zabezpečenie sú však vysoké. Ak by sa
nám jednotlivé zložky podarilo predať, získali by sme zhruba 40 tisíc
eur, reálna strata podniku by tak klesla,“
vysvetlil na
rokovaní mestského zastupiteľstva G. Zajtko. Zdôraznil tiež, že napriek
strate neznížili objem a kvalitu poskytovaných služieb. V rámci
racionalizácie sa v podniku podarilo znížiť náklady na poistenie majetku
o takmer dve tretiny, vyradili starú techniku a časť priestorov na
Hviezdoslavovej prenajali súkromnej firme. Na pohonných hmotách ušetrili
9 percent a prepustených bolo 6 ľudí (traja robotníci a traja THP
pracovníci). „Pomohli by sme si, ak by podnik mohol realizovať
uzavretie prvej kazety skládky TKO. Získali by sme okolo 30 tisíc eur.
Aktuálne však v tomto smere prebiehajú rokovania s Inšpekciou životného
prostredia o zmene IPKZ na našej skládke,“
uviedol G. Zajtko.
Poslanca Stanislava Humeníka (KDH) zaujímalo, či prijaté opatrenia budú
stačiť na to, aby o rok nemuseli konštatovať, že podnik je opäť vo
veľkej strate. Riaditeľ reagoval, že Služba je príspevková organizácia,
pričom mesto poskytuje na každé nepodnikateľské stredisko len časť
príspevku na jeho chod. Aktuálnu stratu je podľa neho možné vykryť len
doma spôsobmi – ziskom z budúcich období alebo zo strany mesta.
Pripomenul však, že v tomto roku dostanú od samosprávy ešte o 25 tisíc
eur menej ako vlani.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter