Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Väčšina deviatakov nemá konkrétnu predstavu o svojom ďalšom smerovaní

<p>Výber budúceho povolania má veľký vplyv na ďalšie smerovanie každého
človeka. žiaci základných škôl predbežne vypĺňajú prihlášky na
stredné školy už koncom ôsmeho ročníka. V tomto období ich už ako
deviataci pomaly uzatvárajú. Do 20. februára musia vyplnené tlačivá
odovzdať tí, ktorí sa hlásili na stredné školy s talentovými
prijímacími skúškami, ostatní tak urobia do 10. apríla. Majú však
15-roční konkrétne predstavy o svojom ďalšom smerovaní?</p>

<p><strong><em>„Možno takých desať, dvadsať percent žiakov vie, čomu by
sa chceli v budúcnosti venovať. Väčšina však nevie reálne zhodnotiť
svoje schopnosti. Snažíme sa im v tomto smere pomôcť v spolupráci
s poradenskými centrami a psychológmi. žiaci robia psychologické testy a na
základe ich výsledkov sa snažíme usmerniť ich,“</em></strong> povedala
nám riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Mgr. Mária Karašinská. Jej
dlhoročné skúsenosti hovoria, že žiaci sa vo všeobecnosti zvyknú pri
výbere strednej školy skôr podceňovať. Ako príklad uviedla, že často
dieťa, ktoré má perspektívu úspešne študovať na gymnáziu, sa rozhodne
pre strednú odbornú školu alebo učilište. <strong><em>„Takéto
skúsenosti máme hlavne so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je
však možné, že svoju úlohu tu zohráva aj finančná situácia v rodine.
Rodičia uvažujú pragmaticky a chcú, aby dieťa čím skôr vyštudovalo,
vyučilo sa a išlo pracovať,“</em></strong> pripustila. V takýchto
prípadoch sa pedagógovia snažia komunikovať so samotnými rodičmi. Problém
je aj v tom, že v Stropkove je veľmi slabý výber stredných škôl, čo
znevýhodňuje najmä dievčatá. Sociálne slabšie rodiny majú niekedy
problém utiahnuť aj cestovné do susedného Svidníka, nieto ešte internát.
Podľa slov M. Karašinskej pokiaľ s rodičmi osobne pracujú, presviedčajú
ich, že majú šikovné dieťa, väčšina z nich si dá povedať a umožnia
mu študovať na kvalitnejšej strednej škole. Deviataci sa môžu
s konkrétnymi možnosťami štúdia zoznámiť aj počas prezentácií,
zorientovať sa na trhu práce im zase pomáhajú pracovníci ÚPSVaR
v Stropkove, ktorí chodia do škôl na besedy. Predstavy rodičov a detí
o ďalšom smerovaní sa však mnohokrát rozchádzajú. <strong><em>„Hovorí
sa, že stredná cesta je zlatá cesta. Toto platí aj pri výbere budúceho
povolania. Je potrebné prihliadať najmä na nadanie dieťaťa a jeho
uplatnenie na trhu práce. Skĺbiť tieto dve veci s predstavami rodičov je
niekedy náročné, to uznávam. Na jednej strane nemôžeme dieťa prinútiť
k niečomu, k čomu neinklinuje, na druhej strane niektoré deti potrebujú
usmerniť. Dôležité je, aby po absolvovaní štúdia neskončili na úrade
práce, ale aby sa dokázali v živote uplatniť,“</em></strong> radí
skúsená pedagogička. Myslí si, že nie je dôležité, aby dieťa vynikalo
vo všetkom, pretože dnes sú žiadaní skôr špecializovaní odborníci.
Určitým vodidlom môžu byť aj výsledky psychotestov. Tie mnohokrát
prekvapia aj samotných žiakov. <strong><em>„Stáva sa, že slabší žiaci
často dopadnú lepšie, ako tí lepší. Dôvod? Psychotesty neskúmajú
vedomosti, alebo schopnosť učiť sa naspamäť, ale celkové
danosti.“</em></strong> A o akých povolaniach snívajú deviataci
najčastejšie? Tí s lepším prospechom by chceli byť buď lekári alebo
právnici, z remesiel vedie u chlapcov murár a kuchár, u dievčat
kozmetička a kaderníčka. Mnohí však ešte nemajú konkrétnu predstavu,
čomu by sa chceli v budúcnosti venovať, preto volia gymnázium.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter