Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V ZŠ na Mlynskej zaviedli internetové žiacke knižky

Len prednedávnom zriadili v ZŠ na Mlynskej ulici novú počítačovú
učebňu určenú pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Škola sa
zapojila aj do vzdelávacieho projektu Albert, ktorý by mal napomáhať
skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

„Tento program obsahuje testy zo všetkých predmetov
s výnimkou jazykov. Je zostavený podľa učebných osnov a podľa mesiacov.
Ak si napríklad rodič klikne na mesiac február, predmet zemepis pre ôsmy
ročník, presne vie, čo sa práve vtedy preberá. Je tam dokonca aj test,
ktorý je hneď aj vyhodnotený,“
vysvetľuje riaditeľ školy
Ing. Michal Jancura. Spomínaný program môžu využiť napríklad rodičia,
ktorí odcestovali so svojimi deťmi do zahraničia a učia ich doma. Po
zakúpení licencie svoje deti prostredníctvom počítača otestujú alebo si
zistia, aké učivo má dieťa ovládať pri komisionálnych skúškach.
„Ďalšou výhodou je, že žiaci sa nemôžu sťažovať, že na
písomke dostala jedna trieda iné otázky ako tá druhá. Učiteľ vezme deti
do počítačovej učebne a po vypracovaní testu sú za niekoľko minút známe
výsledky,“
vyratúva M. Jancura ďalšie výhody a dodáva:
„Zaviedli sme už aj internetové žiacke knižky. Rodič si
môže za pomoci prístupového hesla na internetovej stránke školy
kedykoľvek zistiť, aké známky má jeho dieťa. Samozrejme, internetové
žiacke knižky nenahrádzajú tie klasické.“
Na webovej
stránke školy je aj rozvrh hodín, ktorý si môžu učitelia, rodičia aj
žiaci stiahnuť do svojich mobilov. „Tento rozvrh je najmä pre
rodičov, žiaci si ho zväčša pamätajú. Keď chce napríklad rodič nájsť
svoje dieťa v tom množstve pavilónov, zistí si, že napríklad v stredu je
tretia hodina slovenský jazyk, ktorý vyučuje niektorý z pedagógov
v určitom pavilóne. Rodičia majú taktiež možnosť komunikovať
s učiteľmi prostredníctvom e-mailu,“
vysvetľuje riaditeľ
školy. Podľa jeho slov všetky spomínané aktivity smerujú k čo najlepšej
komunikácii medzi školou a rodičmi. Okrem noviniek z oblasti výpočtovej
techniky majú v ZŠ na Mlynskej ešte jednu. Na rozdiel od väčšiny škôl
tam chýbali šatňové skrinky. Doposiaľ ich umiestnili do jedného celého
pavilónu, v dohľadnom čase by nimi mali vybaviť celú školu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter