Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V zrekonštruovanom kultúrnom stredisku bude aj 3D kino

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-kulturne-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V závere marca mesto
Stropkov úspešne ukončilo projekt rekonštrukcie kultúrneho strediska.
Práce na obnove budovy začali v septembri minulého roka a preinvestovalo sa
tam takmer 600 tisíc eur. Kultúrne stredisko zateplili, osadili nové okná a
kompletne vymenili elektroinštaláciu, vzduchotechniku, krov i strešnú
krytinu, časť javiska i vnútorného zariadenia.</p>

<p><strong><em>„Očakávanou novinkou bude moderná kinotechnika, vrátane
technológie 3D kina. Mesto v súčasnosti pripravuje jeho prevádzku, predtým
je však ešte potrebné splniť administratívne podmienky vyplývajúce zo
zaradenia do siete slovenských kín a vyškoliť personál,“</em></strong>
ozrejmil vedúci OŠK Tibor Kubička a doplnil, že v rámci projektu
„Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“ okrem rekonštrukcie kultúrneho
strediska prebiehali aj ďalšie aktivity. Jeho celková hodnota predstavuje
takmer 959 tisíc eur, mesto Stropkov získalo z tohto balíka vyše
701 tisíc eur, poľský partner 257 tisíc eur. Spolufinancovanie
z vlastných zdrojov predstavuje sumu 35 066,49 eur. <strong><em>„Na
modernizáciu strediska bolo vyčlenených takmer 600 tisíc eur, zo zvyšných
peňazí sa v priebehu minulého roka financovali sprievodné kultúrne
podujatia a v príprave sú aj nové propagačné materiály. Prvý termín
ukončenia rekonštrukcie, december 2014, mesto nestihlo a nové vedenie muselo
požiadať o jeho predĺženie. V opačnom prípade by musela samospráva
celú sumu vrátiť,“</em></strong> zosumarizoval T. Kubička. Riadiaci orgán
napokon umožnil posunúť kolaudáciu na koniec marca.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-kulturne-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-04/17-kulturne-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter