Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V ZOO-parku uhynuli v priebehu niekoľkých hodín tri nutrie

Ošetrovatelia majú podozrenie, že ich niekto otrávil

Približne osem rokov mohli návštevníci stropkovského ZOO parku
pozorovať život pätnásťčlennej skupinky nutrií riečnych.

Minulý týždeň, v noci z pondelka na utorok, dve z nich uhynuli.
Ďalšia sa trápila ešte niekoľko hodín, napokon uhynula tiež.
„Nejde o staré jedince, ktoré by mohli uhynúť napríklad na
starobu a už vôbec nie tri tesne za sebou,“
zamýšľa sa
ošetrovateľ zvierat Kamil Soóš a pozoruje samicu, ktorá len malátne
polihuje v rohu kamenného bazéna. „Ani táto sa mi nepozdáva,
uvidíme, či tie tri uhynuté nutrie bude konečný stav, alebo sa príznaky
otravy prejavia aj u ďalších,“
uvažuje. Keďže naznačil,
že môže ísť o otravu, zaujímalo nás, prečo si myslí, že práve tá by
mohla byť príčinou úhynu nutrií. „Ťažké dýchanie,
nafúknuté telo a žiaden pohyb sú typické príznaky otravy. Ostatné
príčiny sa dajú viac menej vylúčiť. Mohlo by síce ísť aj o nejakú
skrytú vírusovú infekciu, ale o tom pochybujem. V tom prípade by totiž
ako prvé neuhynuli najstaršie a najväčšie jedince. Tie majú najsilnejšiu
imunitu. Keby išlo o vírusovú infekciu, ako prvé by podľahli citlivejšie
mladšie zvieratá,“
vysvetľuje a dodáva, že najstaršie
nutrie žerú všetku potravu ako prvé, až potom sa k nej dostanú mladé.
Toto ich prirodzené správanie je podľa neho dôvodom, prečo sa príznaky
otravy prejavili u najstatnejších jedincov. „Tretiu uhynutú
nutriu chceme dať na budúci týždeň na pitvu veterinárom do Prešova. Tá
by mala otravu potvrdiť, alebo vyvrátiť,“
predpokladá.
„Podobný problém sme v minulosti mali napríklad s labuťami.
Nejakí návštevníci im dali do chleba na kŕmenie pripináčiky, následkom
čoho dve uhynuli. Prišli sme aj o opicu, ktorej dal niekto zožrať
igelit,“
hovorí o nepochopiteľnom správaní niektorých
návštevníkov riaditeľ ZOO parku Alexander Soóš. Vypátrať človeka,
ktorý má na svedomí úhyn troch nutrií, je vzhľadom na vysokú
návštevnosť ZOO parku skoro nemožné. V prípade jeho dolapenia mu aj
napriek zvrátenosti takéhoto konania hrozia len veľmi mierne sankcie.
„Existuje síce paragraf, ktorý postihuje týranie zvierat, na
tento prípad sa však nevzťahuje. Pokiaľ by cena uhynutých zvierat
nepresiahla osemtisíc korún, jednalo by sa len o priestupok, za ktorý môže
byť uložená pokuta až do výšky 10 000,- Sk. Pokiaľ by bola cena
uhynutých zvierat vyššia ako spomínaných osemtisíc korún, páchateľ by
sa dopustil trestného činu poškodzovania cudzej veci, lebo vecou sa rozumie
aj zviera, podľa § 245 Trestného zákona. V tomto prípade je už trestná
sadzba odňatie slobody do jedného roka,“
informoval nás
zástupca riaditeľa OO PZ v Stropkove kpt. JUDr. Maroš Cimbala. Odlišný
pohľad na vec má Kamil Soóš. „ZOO park je miesto, kde sa
pohybujú deti, preto si myslím, že pokiaľ tam niekto manipuloval
s jedovatými látkami, môže ísť aj o trestný čin všeobecného
ohrozenia. Bohužiaľ, je veľmi ťažké dokázať niekomu, že zvieratá
otrávil úmyselne.“
Viac svetla do celej záležitosti vnesie
veterinárna pitva, ktorá vyvráti alebo potvrdí podozrenie na otravu.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter