Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V znamení kríža…

Uplynulý piatok sa
v stropkovskom kaštieli konala vernisáž výstavy V znamení kríža, ktorá
potrvá do 2. júna 2019. Ide o sakrálnu výstavu, ktorá prezentuje
ukrižovaného Krista. Autormi výstavy sú Samuel Bruss a Jozef Ridilla,
reštaurátorské ošetrenie Ľ. Zozuľáková. V úvode sa historička N.
Lattová poďakovala všetkým, ktorí pomáhali s organizovaním tejto
výstavy. Poďakovanie patrilo aj vedeniu mesta Stropkov, ktoré vždy podporuje
činnosť stropkovského múzea.

„Ježiš Kristus ako historická postava, ako Spasiteľ, ako
symbol, ako človek, ku ktorému vzhliadame. V tom všetkom sa Ježiš Kristus
stal inšpiráciou pre množstvo umelcov a už stáročia je zobrazovaný vo
všetkých svojich životných etapách, no najčastejšie ako Ježiš Kristus
Vykupiteľ na kríži. Táto výstava obsahuje niekoľko desiatok exponátov
z prešovského múzea aj zo súkromných zbierok a umožňuje vnímať
umelecké diela a porovnávať to, ako umelci vnímali Ježiša Krista
v 17. storočí a ako ho umelci zobrazovali v 20. storočí. Zobrazenie je
veľmi podobné. Táto výstava je jedinečná v tom, že umelci
nadregionálneho významu sú hneď vedľa umelcov regionálnych. Výstava,
ktorá nesie posolstvo blížiacej sa Veľkej noci, ale aj to, že Kristus a
ukrižovanie má silné postavenie v umení a skrz vieru môže aj spoločnosť
vnímať aj tú umeleckú hodnotu,“
prihovoril sa v úvode
riaditeľ Krajského múzea v Prešove – Kaštieľ Stropkov J. Kušnír.
Následne sa o slovo prihlásil primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, ktorý
vyzdvihol perfektné načasovanie vernisáže výstavy. „Máme
ideálnu príležitosť spojiť príjemné s užitočným, duchovné
s umeleckým, hneď vedľa nášho sanktuária. Kríž bol inšpiráciou nielen
pre umelcov, ale kríž sprevádza každého jedného z nás už od narodenia.
Pri narodení sme pri sviatosti krstu poznačení znamením kríža. Manželia
skladajú sľub a svoju prísahu na kríž. Keď opúšťame tento svet, kňaz
žehná ostatky v znamení kríža. Je to znamenie, ktoré nám symbolizuje
utrpenie a umučenie, smrť, no zároveň je to pre nás obrovská nádej, lebo
naša viera je optimistická,“
povedal v úvode O. Brendza a
dodal, že práve teraz máme možnosť si uvedomiť a hlbšie precítiť
význam kríža a utrpenia počas pôstneho obdobia.
Súčasťou vernisáže bolo aj kultúrne vystúpenie v podaní pedagógov zo
ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Tematickými piesňami toto podujatie obohatila
M. Sušinová, ktorú na klavíri sprevádzal T. Jakubčo.
Autor foto: M. Bujdoš

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter