Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V základných školách začali zápisy do prvých ročníkov

obrazekV tomto období
prebiehajú zápisy do prvého ročníka. Škôlkarov a ich rodičov vítajú
brány stropkovských základných škôl, budúci prváci sa po prvýkrát
zoznamujú s prostredím, ktoré sa o pár mesiacov stane na niekoľko rokov
ich druhým domovom.
V ZŠ na Mlynskej ulici pripravili v nedeľu 24. januára pre budúcich
prváčikov a ich rodičov deň plný zážitkov a prekvapení.
„Žiaci si vychutnali svoj prvý veľký krok do sveta poznania a
vedomostí. Svoje prvé veľké skúšky deti absolvovali pod dohľadom
skvelého tímu odborníkov našej školy. Každému sa tento deň veľmi
páčil, o čom svedčili usmiate tváre detí a ich hrdých rodičov. Touto
cestou ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na
stretnutie v septembri,“
v krátkosti zhodnotila priebeh
oficiálnej časti zápisu zástupkyňa školy Slávka Nemcová a dodala, že
doposiaľ prišlo na zápis 46 detí.

V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla začal zápis do prvého
ročníka 18. januára. „V prvom týždni mal zápis
slávnostnejší charakter, asistovali mu viaceré pani učiteľky a špeciálny
pedagóg, ktorí sledovali školskú zrelosť detí, to znamená hlavne ich
psychickú pripravenosť a základné grafomotorické zručnosti. Doteraz
18 zapísaných detí prekvapilo svojou pohotovosťou, bystrosťou, rečovým a
hudobným prejavom. Mnohé z nich už dokážu písať a čítať, čo možno
niekedy nie je na osoh, samozrejme, ak to vyplýva z prirodzeného záujmu a
prejavu dieťaťa, nie je potrebné mu v tom brániť. No najväčším
problémom za posledné roky sa javia nedostatočné zručnosti praktického
života, predovšetkým šnurovanie topánok, takže deti odišli zo zápisu aj
s domácou úlohou. Okrem toho boli za svoju šikovnosť odmenené viacerými
školskými potrebami a najväčšiu radosť im urobilo písomné osvedčenie
o prvej skúške a prijatí do školy. Priebeh zápisu si môžu rodičia
pozrieť na našej webovej stránke www.czsstropkov.eu. Touto cestou ďakujeme
všetkým rodičom doteraz prihlásených detí za prejavenú dôveru a
upozorňujeme na možnosť zapísať svoje dieťa do našej školy až do
15. februára 2010,“
uviedla riaditeľka školy Mária
Karašinská.
ZŠ Konštantínova má doposiaľ zapísaných 54 žiakov, ktorí budú
v nasledujúcom školskom roku rozdelení do dvoch klasických tried a jednej
triedy 0. ročníka. Zápis začal v piatok 15. januára. V slávnostnej
atmosfére budúcich prvákov a ich rodičov privítala riaditeľka školy
Tatiana Spišáková. „Počas zápisu sa detičky rozprávali
s učiteľkami a rodičia v príjemnej atmosfére mali možnosť sledovať
videoprojekciu o živote školy. Po zápise sa malým žiakom venovali žiačky
1. stupňa ZŠ. Sprevádzali ich po priestoroch školy, ukázali im pomôcky,
ktoré v škole používajú a pripravili občerstvenie. Žiaci 2. stupňa
vyrobili darčeky v podobe papierových hračiek. K hračke dostal každý
veľký škôlkar aj certifikát ZŠ s fotografiou, sladkosti a od spoločnosti
Rama žlté vrecúško s desiatovou škatuľkou a omaľovánkami. Školu
opúšťali budúci prváci natešení a veríme, že sa spolu stretneme aj
2. septembra v školskom roku 2010/2011. Učitelia a vedenie školy pripravia
aj ďalší školský rok tak, aby škola nestratila dôveru rodičov a udržala
si dobrú úroveň v meste,“
uviedla T. Spišáková.
V ZŠ na Hrnčiarskej ulici trval slávnostný zápis prvákov od 15. do
22. januára. Rodičia s budúcimi prváčikmi prichádzali do budovy školy,
kde ich už pri vstupe srdečne vítali pani učiteľky. Kým rodičia trávili
čas vybavovaním formalít, budúcich prváčikov pozvala pani učiteľka do
triedy, kde boli pripravené kútiky na rôzne činnosti. Tu mohli deti pomocou
hračiek, pestrých obrázkov či farbičiek hravou formou ukázať svoje
schopnosti, zručnosti i vedomosti nadobudnuté v škôlke. Nerušila ich ani
prítomnosť špeciálneho pedagóga, ktorý starostlivo pozoroval ich
prezentovanie. Po príjemne strávených chvíľach si za odmenu zo zápisu
odniesli malú pozornosť. Do ZŠ na Hrnčiarskej sa prišlo doposiaľ zapísať
12 predškolákov, čo však nie je konečný počet, pretože zápisy na
všetkých základných školách trvajú až do 15. februára.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter