Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V úvode zvolia kontrolóra

<p>Začiatok štvrtkového zasadnutia mestského zastupiteľstva bude patriť
voľbe hlavného kontrolóra mesta. Do výberového konania sa prihlásili Ing.
Gabriela Maruščáková, Ing. Ľubica Motyková, Mgr. Ing. Jozef Pribocký,
Ing. Jaroslav Prokopovič, Ing. Alena Senajová a súčasná kontrolórka Ing.
Jana Soóšová. Na zvolenie v prvom kole je potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých poslancov. Hlasuje sa tajne. V prípade, že ani jeden
z kandidátov nebude zvolený v prvom kole, dvaja s najvyšším počtom
hlasov postupujú do druhého kola. Ak hlasovanie v druhom kole dopadne
nerozhodne (vzhľadom na párny počet poslancov MsZ), nasledovať bude, podobne
ako pri poslednej voľbe v roku 2009, žrebovanie. Funkčné obdobie hlavného
kontrolóra trvá šesť rokov.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter