Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V utorok do Stropkova zavítal Mikuláš

Sviatok sv. Mikuláša
je za nami. Mikuláš neporušil tradíciu ani tento rok a aj teraz, predvečer
5. decembra zavítal medzi deti na námestie v Stropkove. Deti s iskierkou
v očiach netrpezlivo očakávali, čo za sladké prekvapenie im tento raz
prinesie. Keďže Mikuláš má toho naozaj veľa, ich čakanie im
spríjemňovali talentované deti zo základnej umeleckej školy a herci
z divadla Babadlo, ktorí sa im predstavili krásnou rozprávkou.

Po nej už na seba Mikuláš nenechal dlhšie čakať a spolu s primátorom
mesta vystúpili na pódiu, aby slávnostne odpočítali rozsvietenie
vianočného stromčeka a výzdoby v meste. Po tejto milej povinnosti sa sv.
Mikuláš venoval asi najočakávanejšiemu bodu programu, a to rozdávaniu
sladkých a chutných balíčkov všetkým dobrým deťom.
Sviatok svätého Mikuláša patrí k udalostiam, ktoré sa navždy zapíšu
najmä do spomienok detí. Udržiavanie tejto tradície si neskôr už ako
dospelí prenesú aj do svojich rodín a budú ho prenechávať svojim
ratolestiam.
Osobnosť svätého Mikuláša je avšak zahalená tajomstvom a o jeho živote
sa zachovalo len veľmi málo písomných záznamov.
Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy
okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že niekedy okolo roku
300 bol biskupom v meste Myra, dnes mesta v Turecku.
Sv. Mikuláš žil v časoch veľkého prenasledovania kresťanov. Istý čas
bol sám väznený, kde prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a
nemilosrdných väzenských podmienkach. Ani to však nezničilo jeho
presvedčenie, za ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním.
Za svojho života veľkú časť svojej energie venoval boju proti arianizmu.
Toto staré učenie pochádzalo od biskupa z Alexandrie nazývaného Arius.
Podľa kresťanského učenia je Boh v troch božských osobách, teda Otec,
Syn a Duch Svätý. Arianizmus vychádzal z presvedčenia, že ešte pred
samotným stvorením sveta Otec stvoril Syna – teda Ježiša Krista.
Niceijským koncilom v roku 325 bol arianizmus odsúdený.
Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Čo je však
najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho každodenného života. Bol to
muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. decembra
niekedy v rokoch 345 až 352.
K menu tohto svätca sa viaže niekoľko legiend. Podľa prvej z nich, práve
Mikuláš zabránil zúfalému činu otca, ktorý chcel, aby sa jeho dcéry
stali kurtizánami, pretože nemal pre ne svadobné veno. Všetko začalo tak,
že nešťastný otec prišiel o všetky svoje peniaze a nebol schopný dcéram
zabezpečiť veno a bez vena ich nechcel žiaden ženích. Zúfalstvo prinútilo
otca, aby sa uchýlil k smutnému rozhodnutiu. Legenda hovorí, že sv.
Mikuláš dal tajne do okna mešec plný zlatých mincí a tak zachránil prvú
dcéru. Podobne sa zachoval aj pri ďalších dvoch. Podľa ďalšej legendy
zachránil sv. Mikuláš troch námorníkov, ktorý sa ocitli v zajatí bleskov
a hromov na rozbúrenom mori.
Tretia legenda hovorí o sv. Mikulášovi ako záchrancovi troch mladíkov,
ktorých chcel hostinský zabiť a uložiť do sudov. Vznik a šírenie týchto
legiend spôsobilo, že sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či
detí. S jeho menom je spojené číslo 3 a často je vyobrazovaný napríklad
s tromi mešcami alebo tromi sudmi.
Foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter