Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Turanoch otvorili novú posilňovňu

Predminulý piatok,
18. novembra bola v Turanoch nad Ondavou slávnostne prestrihnutá páska na
novovybudovanej posilňovni. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnej
správy, poslanec VÚC Martin Jakubov, stavebný dodávateľ, správca farnosti,
ako aj občania obce, pre ktorých bola táto posilňovňa hlavne zriadená.
Podľa slov starostu Jána Jakubova bol projekt realizovaný v programe šport,
O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho
kraja, kde raz za dva roky môžu poslanci VÚC prerozdeliť určitú časť
finančných prostriedkov na jednotlivé projekty v rámci PSK.

„Túto možnosť využil náš rodák a poslanec VÚC MUDr.
Martin Jakubov a pridelil na náš projekt 4 000 eur. Pri týchto projektoch
PSK uhrádza 80 % z celkovo preukázaných nákladov, v našom prípade to
mohlo byť maximálne 4 000 eur,“
uviedol starosta a dodal, že
na základe prieskumu trhu bola vybraná za dodávateľa stavebných prác firma
p. Halachana. „Projekt sa realizoval od februára do októbra.
V rámci neho bolo k existujúcej budove OcÚ pribudované závetrie, ako
samostatný vchod do posilňovne. Zároveň bolo pred vstupom nutné vykonať
odvodňovacie a izolačné práce. Vo vnútorných priestoroch samotnej
posilňovne bola osekaná stará omietka, zhotovená nová elektroinštalácia,
následne na to urobená nová omietka, na steny nanesené lepidlo, sieťka,
všetko vystierkované a vymaľované.“
Okrem spomínaného, sa
v priestoroch posilňovne urobila aj nová izolácia podlahy spolu s novým
poterom. Časť prác bola realizovaná svojpomocne. Po ich dokončení boli do
posilňovne zakúpené nové posilňovacie zariadenia a nainštalované už
existujúce zariadenie.
„Chcel by som v mene všetkých občanov našej obce čo
najsrdečnejšie poďakovať nášmu rodákovi a poslancovi VÚC Martinovi
Jakubovi za pridelenie financií, bez ktorých by posilňovňa nebola
zrealizovaná, stavebnej firme p. Halachana, ako aj všetkým ostatným, ktorí
sa na realizácií projektu podieľali. Veríme, že aj vďaka tomuto projektu
sa zvýši zmysluplné využitie voľného času predovšetkým mladých ľudí,
a taktiež prispejeme ku zvyšovaniu telesnej kondície všetkých občanov
obce,“
zhodnotil starosta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter