Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Turanoch n. O. posvätili zrekonštruovaný vojenský cintorín

Vojnový cintorín
z prvej svetovej vojny v Turanoch n. O. už dlhé roky chátral. Starosta obce
Ján Jakubov vyvinul veľké úsilie, aby sa aj tento cintorín dočkal svojej
opravy a vyzeral tak, ako sa na pietne miesto patrí. Rekonštrukciu sa podarilo
zrealizovať vďaka výraznej podpore Ministerstva vnútra SR, ktoré na túto
rekonštrukciu poskytlo sumu vo výške šesťtisíc eur. Veľkú vďaku je
treba vyjadriť predovšetkým generálnemu riaditeľovi sekcie verejnej správy
Ing. A. Jenčovi i všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a
pomohli tomuto projektu. Spoluúčasť obce predstavuje sumu 1500 eur.

Na posviacku tohto vojenského cintorína z prvej svetovej vojny prijali
pozvanie podpredseda Prešovského samosprávneho kraja M. Jakubov, prednosta
Okresného úradu Stropkov A. Veselý a ďalší pozvaní hostia, ako aj
obyvatelia obce a milovníci histórie.
„Je pekné, že nezabúdame na našu históriu a ľudí, ktorí
padli preto, aby sme mohli žiť v mieri a slobode,“
povedal
starosta obce Turany n. O. Ján Jakubov a dodal, že cintorín bol objavený
dávno, no nebol udržiavaný. „Za bývalého režimu sme ho ako
pionieri a žiaci základnej školy chodili udržiavať, no pádom bývalého
režimu sa tento cintorín prestal udržiavať. Teraz sa konečne dočkal svojej
rekonštrukcie a padlí vojaci majú konečne dôstojné miesto svojho
posledného odpočinku. Je povinnosťou štátu, aby sa staral o ľudí, ktorí
položili svoje životy za našu slobodu,“
povedal J.
Jakubov.
Posviacku tohto zrekonštruovaného cintorína vykonal veľadôstojný pán
Matišovský. Prítomným sa prihovoril aj podpredseda Prešovského
samosprávneho kraja. Spoločne s prednostom OÚ v Stropkove A. Veselým
položili k hlavnému krížu vence a vzdali hold padlým.
„Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí majú podiel na
tom, aby sme sa tu dnes mohli zísť a posvätiť tento zrekonštruovaný
vojenský cintorín. Pre mňa je táto pôda vzácna, rodná. O to viac sa
teším, že aj u nás sa dostalo dôstojnej pamiatky a úcty vojakom, ktorí
zomreli počas prvej svetovej vojny,“
povedal podpredseda PSK
Martin Jakubov.
„Musíme si uvedomiť, že každý jeden vojenský cintorín,
každý jeden vojenský hrob je veľkým mementom, veľkou výstrahou pre nás
žijúcich, aby sa názorové rozdiely a konflikty neriešili násilím,
extrémizmom a vojnou, ale diplomaciou, toleranciou, dohovorom, pretože každý
jeden vojak, ktorý tu zahynul mal svojich príbuzných, mal svoje deti, svojich
rodičov. Nie je to osobná tragédia, ale tragédia rodinná, kolektívna a
národná. Verím, že si do budúcna, hlavne naši mladí, uvedomia, že vojna
je reálna, že to nie je počítačová hra a stojí ľudí
životy,“
dodal.
Front neprechádzal obcou Turany n. O.. Pochovaní sú tu vojaci, ktorí umreli
vo vojenskom lazarete. Nachádza sa tu 29 jednotlivých hrobov, štyri masové
šachty a dva hroby neznámych vojakov. V strede sa nachádza jedno hrobové
pole. V katastrálnych listoch sa uvádza, že je na cintoríne pochovaných
až 158 vojakov, no tento počet nemusí byť presný.
Podľa údajov z archívnych evidenčných protokolov vieme identifikovať
mená všetkých 29 obetí, pochovaných v jednotlivých hroboch. Totožnosť
všetkých padlých vojakov v masových šachtách je však neznámy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter