Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Tokajíku prezentovali vedomosti o druhej svetovej vojne

<p>Prednedávnom sa v Tokajíku uskutočnil druhý ročník súťaže Medzníky
druhej svetovej vojny, ktorej hlavným organizátorom bola spomínaná obec.
žiaci základných škôl na nej prezentovali svoje vedomosti o najväčšom
vojenskom konflikte v dejinách ľudstva so zameraním na dianie v našom
regióne.</p>

<p>Ich výkony hodnotila päťčlenná porota v zložení Ján Krajkovič zo
SZPB Prešov (predseda), Ivan Kocák z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Jozef
Rodák, vedúci Múzea Svidník, Terézia Lipinská za obec Tokajík, Radoslav
Bešenyi z CZŠ sv. Petra a Pavla (členovia). Víťazmi súťaže sa napokon
stali žiaci zo ZŠ na Karpatskej ulici vo Svidníku, na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo zo ZŠ cirkevnej vo Svidníku, tretiu priečku obsadili
súťažiaci zo ZŠ Havaj, na štvrtom mieste skončila CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove, na piatom ZŠ Havaj, na šiestom ZŠ Holčíkovce, na siedmom ZŠ
Konštantínova Stropkov a na ôsmom ZŠ Mlynská Stropkov.
<strong><em>„Chcela by som sa poďakovať sponzorom, pánovi Jánovi
Uhríkovi, ktorý pripravil súťažné otázky a taktiež vedeniu a učiteľom
základných škôl za to, že pripravili svojich žiakov a prišli s nimi
súťažiť. Históriu druhej svetovej vojny môžeme totiž zachovať len
takým spôsobom, že s ňou budeme oboznamovať nasledujúce
generácie,“</em></strong> skonštatovala starostka obce Tokajík Jana
Medvecová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter