Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V súvislosti s Dušičkami bude mestská polícia vykonávať zvýšené opatrenia

Každoročne je
v okolí cintorínov začiatkom novembra zaznamenaný zvýšený pohyb ľudí,
ako aj áut. Počas nastávajúcich pietnych dní bude Mestská polícia
v Stropkove nápomocná pri zabezpečovaní dohľadu nad bezpečnosťou a
plynulosťou cestnej premávky a kontrole verejného poriadku. Polícia sa bude
zameriavať na okolie cintorínov v meste, ako aj na cintoríny v mestských
častiach Bokša a Sitník.

„V dňoch 28. októbra až 2. novembra bude zo strany
mestskej i štátnej polície zintenzívnený dohľad nad cestnou premávkou.
Mestská polícia bude okrem toho vykonávať kontrolu dodržiavania verejného
poriadku na cintorínoch a v ich okolí,“
uviedol náčelník
mestskej polície Marián Harmada. Polícia apeluje na občanov mesta, ktorí to
nemajú na cintorín ďaleko, aby sa na miesta posledného odpočinku vybrali
radšej pešo. Vyhnú sa tak stresu pri parkovaní a taktiež pomôžu
eliminovať nápor v doprave. Zabúdať netreba ani na ohľaduplnosť.
„Všetci vodiči by sa v blízkosti cintorínov a na priľahlých
parkoviskách a miestnych komunikáciách mali správať ohľaduplne,
rešpektovať pokyny policajných hliadok a tým predchádzali zbytočným
problémom a stresovým situáciám.“
Mestská polícia apeluje
aj na návštevníkov cintorínov, aby sa na cintorínoch a pietnych miestach
správali úctivo, pri úprave a upratovaní svojich hrobov nevyhadzovali odpad
kdekoľvek, ale do rozmiestnených košov a kontajnerov, ktoré podnik Služba
zabezpečil v potrebnom množstve a rozsahu. „V neposlednom rade
upozorňujeme občanov, aby si počas návštevy cintorínov dávali pozor aj na
osobné veci, aby nedochádzalo k rôznym stratám, krádežiam osobných vecí
apod. V prípade, že spozorujete osoby, ktoré sa správajú podozrivo,
porušujú verejný poriadok, príp. nedodržiavajú pravidlá cestnej
premávky, upozornite hliadky polície pohybujúce sa v blízkosti cintorínov
alebo kontaktujte štátnu resp. mestskú políciu na známych telefónnych
číslach,“
uzavrel náčelník M. Harmada.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter