Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V súťaži o najlepší príspevok do novín zvíťazil Alojz Hric

<p>Vážení čitatelia! Začiatkom roka 2011 sme vyhlásili tretí ročník
súťaže o najlepší príspevok do novín. Príspevky bez rozdielu žánrov
ste mohli zasielať mailom na redakčnú adresu (redakcia&amp;#64;espektrum.sk),
alebo ich priniesť osobne do redakcie. Spomedzi množstva článkov, ktoré
nám jednotliví autori zaslali, nás najviac upútala a oslovila séria
fejtónov a glos z pera Alojza Hrica. Víťazovi srdečne blahoželáme a
tešíme sa na osobné stretnutie pri príležitosti odovzdania hlavnej ceny.
redakcia

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter