Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

V Stropkove získali tituly prví magistri

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-magistri-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Dubnický
technologický inštitút so sídlom v Dubnici nad Váhom
s informačno-konzultačným centrom (IKC) v Stropkove funguje ako súkromná
vysoká škola už od roku 2006. Na začiatku tu existovali len bakalárske
študijné programy. Postupom času sa však zriaďovateľom podarilo
doakreditovať aj druhý stupeň a tým otvoriť magisterské štúdium. Tohto
roku vyšli z tejto súkromnej školy s IKC v Stropkove prví magistri.
Porozprávali sme sa s vedúcim Dubnického inštitútu v Stropkove, Martinom
Smetankom.</p>

<p><strong><em>„V tomto roku u nás v magisterskom stupni študovalo len
v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov. Poskytli sme aj možnosť
vzdelávať sa v programe učiteľstvo elektrotechnických predmetov, no o ten
nebol prejavený veľký záujem,“</em></strong> hovorí. Zaujímalo nás,
akí úspešní boli študenti druhého stupňa štúdia.
<strong><em>„V prvom magisterskom ročníku ich nastúpilo niečo vyše 50,
do úspešného konca to však dotiahlo len 42 ľudí. Niektorí totiž museli
školu predčasne opustiť kvôli zdravotným, osobným či študijným
problémom. Musím však povedať, že všetci, ktorí sa zúčastnili
magisterských štátnic, boli úspešní,“</em></strong> vysvetľuje.
Vedúceho inštitútu Martina Smetanku sme sa opýtali aj to, čo si myslí
o názoroch, ktoré hovoria o tom, že túto školu dokončí ktokoľvek.
<strong><em>„Nemyslím si, že je to tak. Je to zrejmé aj podľa štatistík,
ktoré hovoria o tom, že priemerne 20% zo študentov, ktorí nastúpili na
Dubnický technologický inštitút, svoje vzdelanie úspešne nedokončili.
Určite to nie je tak, že u nás človek nemusí nič vedieť a bez problémov
štúdium dokončí. Okrem toho, stačí si pozrieť výsledky akreditačnej
komisie Ministerstva školstva. Dubnický inštitút rozhodne nepatrí medzi
školy, ktoré by mali slabé hodnotenie,“</em></strong> ozrejmuje. Martin
Smetanka na konci spomenul, že v tomto roku ukončilo magisterské štúdium
na celom Dubnickom technologickom inštitúte spolu 681 študentov, rozdali
12 červených diplomov a štyri z nich patrili stropkovským študentom.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-magistri-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/30-31-magistri-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter